Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Нове рачунарске технологије

Студијски програм  Нове рачунарске технологије  има за циљ да оспособи  студенте за коришћење и развијање технологија у областима програмирања, умрежавања, база података и мултимедија.

Циљеви студијског програма Нове рачунарске технологије су:

 • да припреми стручњаке у области рачунарских технологија за успешне и продуктивне носиоце струке у привреди, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне да допринесу
 • да пружи вештине и знања потребна у областима ослоњеним на рачунарске технологије, као и за наставак истраживања и студија у овој области.

Савладавањем студијског програма Нове рачунарске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди компетенције за прихватање иновација у свим правцима даљег развоја рачунарских технологија;
 • умеће учења, организације времена за учење, издвајања корисних информација из обиља информација на интернету и ван њега, анализе и примене информација, као и самопровере знања у изабраној области;
 • да обезбеди компетенције за пословну комуникацију и изражавање креативних идеја;
 • да обезбеди компетенције за комуникацију, тимски и индивидуалан рад у струци;
 • да обезбеди компетенције за целоживотно учење у изабраној области;
 • да развија и одржава софтвер, користећи актуелне програмске језике, развојна окружења и алате, под актуелним оперативним системима;
 • да пројектује и одржава информационе системе, њихове базе података и апликације за управљање базама података;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • да развија мултимедијалне садржаје и алате за развој ових садржаја;
 • да учествује у даљем развоју савремених рачунарских информационо комуникационих технологија: интернет, веб, мобилних и интелигентних технологија.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Нове рачунарске технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Ана Милетић

дипл. инж. Ана Милетић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: ana.miletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 1
130107 Архитектура и организација рачунара 1 6 изборни 1
101007 Електротехника 7 обавезан 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
151907 Основи информационих технологија 6 изборни 1
130207 Архитектура и организација рачунара 2 6 изборни 2
150107 Дигиталне мултимедије 6 изборни 2
100507 Дискретна математика 6 изборни 2
101507 Енглески језик 4 изборни 2
130307 Основи програмирања 6 изборни 2
150307 Рачунарска графика 6 изборни 2
150207 Увод у објектно програмирање 6 изборни 2
150407 Базе података 6 изборни 3
171007 Веб дизајн 6 изборни 3
130607 Програмски језици 6 изборни 3
150507 Рачунари и периферије 6 изборни 3
150711 Увод у Интернет технологије 6 изборни 3
150611 Анализа друштвених мрежа 6 изборни 4
100607 Вероватноћа и статистика 6 изборни 4
130907 Интеракција човек - рачунар 6 изборни 4
150211 Објектно орјентисано пројектовање 6 изборни 4
151107 Оперативни системи 1 6 изборни 4
130707 Рачунарске мреже 6 изборни 4
151307 Технике визуелног програмирања 6 изборни 4
160217 Дизајн штампе 6 изборни 5
151207 Интернет програмирање 6 изборни 5
151707 Оперативни системи 2 6 изборни 5
150217 Пројектовање рачунарских игара 6 изборни 5
151607 Сигурност информационих система 6 изборни 5
150177 Тестирање софтвера 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
151407 Интеграција софтверских технологија 6 изборни 6
151507 Интелигентни системи и технологије 6 изборни 6
161407 Компјутерска анимација 6 изборни 6
150311 Релационе базе података 6 изборни 6
СП Стручна пракса 4 обавезан 6
150511 Технологије за електронско учење 6 изборни 6
150411 Функционално програмирање 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099