Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интеракција човек - рачунар Шифра: 130907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основи рада на рачунару.
Циљ: Стицање основних теоријских знања из области интеракције, пројектовања и анализе употребљивости корисничких интерфејса. Стецање практичних и употребљивих знања у дизајну корисничких интерфејса, посебно за Интернет оријентисане апликације односно апликације за мобилне платформе.
Исход: Студенти су обучени да самостално пројектују прототипе основних апликација засноване на типичним шаблонима, да ураде анализу употребљивости и самостално ураде основе интерфејсе за интернет оријентисане апликације односно мобилне платформе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Радни оквири за Интернет апликације.
 2. Учесници интеракције: корисник и модели корисника. Израда прилагођених Интернет страница.
 3. Интеракција и модели. Системи за управљање садржајем.
 4. Стилови интеракције.
 5. Подршка у реализацији интерактивних система.
 6. Интеракција при пројектовању Интернет апликација.
 7. Интеракција при пројектовању мобилних апликација.
 8. Когнитивни модели.
 9. Употребљивост.
 10. Meтоде анализе задатака.
 11. Нотације дијалога интеракције и начини анализе.
 12. Моделованје интеракције у развоју софтвера.
Практична настава:
 1. Креирање основних графичких интрфејса.
 2. Упознавање са алатима за израду корисничких интерфејса за интернет апликације.
 3. Системи за управљање садржајем-реализација.
 4. Упознавање са алатима за израду корисничких интерфејса за мобилне платформе.
 5. Визуелизација информација: динамички упити, филтери, контроле за приказ.
 6. Технике мерења употребљивости.
Литература
 1. B. Shneiderman, C.Plaisant, Dizajniranje korisničkog interfejsa, CET, 2005.
 2. R. Boyer, K. Mew, Android Studio IDE kuvar za razvoj aplikacija, Kompjuter biblioteka, 2016.
 3. K. Krol, WordPress 4.x u celosti, Kompjuter biblioteka, 2015.
 4. A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R Beale, Human-Computer Interaction, Pearson Education, 2004.
 5. Z. Cirovic, Materijali sa predavanja i vežbi , VISER, 2020.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00