Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аудио и видео технологије

Студијски програм Аудио и видео технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области аудио и видео технике и услужних делатности у области мултимедија.

Циљеви студијског програма Аудио и видео технологије су:

  • да пренесе знања и вештине из области аудио и видео технике;
  • да интегрише основна техничка, рачунарска информациона и уметничка знања у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из аудио и видео технологије;
  • да се студенти оспособе за послове у привредни и друштвеном сектору;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Аудио и видео технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да прати и примењује новине у струци стицањем знања из области продукције и постпродукције слике и звука, као и области примене технологија у 2D и 3D компјутерској анимацији у циљу креирања и презентације мултимедијалних садржаја;
  • да развија вештине и спретности у употреби знања оспособљавањем за пројектовање, као и дизајнирање аудио и видео система;
  • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања обраде аудио/видео сигнала и принципа дигиталних система у пројектовању, коришћењу и одржавању медијских и телекомуникационих система, употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са софтвером, нормама, правилима и стандардима у раду са аудио и видео сигналима, као и у области компјутерске анимације);
  • да пројектује и организује радне процесе, организује контролу производње аудио и видео уређаја, као и медијског материјала (аудио и видео снимака), доноси оперативне о имплементацији, увођењу и начину праћења послова везаних за техничку подршку медијима;
  • о значају и стратегији заштите животне средине, као и обавезном укључивању заштите животне средине при градњи објеката, радећи пре свега на пројектовању заштита од буке у пословним и стамбеним објектима и мониторингу буке у радној и животној средини.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Аудио и видео технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Званични сајт студијског програма
www.viser.edu.rs/avt

Руководилац студијског програма

др Ивана Милошевић слика

др Ивана Милошевић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Немања Јанковић

спец. струк. инж. Немања Јанковић

Kабинет: АВТ студио

Eлектронска пошта: nemanja.jankovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 1
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
160107 Основи акустике 6 изборни 1
151907 Основи информационих технологија 6 изборни 1
150107 Дигиталне мултимедије 6 изборни 2
110107 Електроника 6 изборни 2
130307 Основи програмирања 6 изборни 2
160307 Основи телевизије 6 изборни 2
150307 Рачунарска графика 6 изборни 2
140217 Сигнали и системи 6 изборни 2
171007 Веб дизајн 6 изборни 3
160907 Основи анимације 6 изборни 3
110317 Основи телекомуникација 6 изборни 3
161007 Студијска аудиотехника 6 изборни 3
160807 Телевизијски системи и видео технологије 6 изборни 3
160707 Технике снимања слике 6 изборни 3
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке 6 изборни 4
160507 Аудиоелектроника 6 изборни 4
161707 Дигитална телевизија 6 изборни 4
160117 Камера 6 изборни 4
161307 Музички инструменти 6 изборни 4
160807 Снимање звука 6 изборни 4
161907 Видео продукција 6 изборни 5
162007 Дизајн звучне слике 6 изборни 5
160217 Дизајн штампе 6 изборни 5
120111 Пројектовање електричног осветљења 6 изборни 5
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
161407 Компјутерска анимација 6 изборни 6
170407 Маркетинг 6 изборни 6
162207 Музичка продукција 6 изборни 6
162507 Мултимедијална продукција 6 изборни 6
162707 Озвучавање 6 изборни 6
СП Стручна пракса 4 обавезан 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099