Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Информациони системи

Студијски програм Информациони системи има за циљ да оспособи студенте за пројектовање, реализацију и примену информационих система, као и примену савремених информационо-комуникационих технологија у пословању.

Циљеви студијског програма Информациони системи су:

 • оспособљавање за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • оспособљавање за пројектовање и израду софтверских апликација за потребе клијената, укључујући и динамичке веб сајтове-електронске продавнице;
 • оспособљавање за послове имплементације електронског пословања у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • оспособљавање за пројектовање, имплементацију и одржавање рачунарских мрежа;
 • планирање и реализацију маркетинг кампања преко различитих канала оглашавања, укључујући и Интернет;
 • оспособљавање за менаџмент малим и средњим предузећима, финансијским сектором и јавним службама.

Савладавањем студијског програма Информациони системи, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује савремене програмске алате и технике;
 • за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • да пројектује и реализује интернет апликација;
 • да повезује знања из информационих технологија, електронског посло-вања, менаџмента и маркетинга;
 • да успешно управља предузећем;
 • да анализира сложене системе електронског пословања и изради бизнис план са анализом ризика;
 • да анализира сложене система електронског пословања;
 • за пројектовање, израдаи публиковање динамичких веб локација;
 • за тимски рад и пословну комуникацију са људима других култура.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Информациони системи, студенти стичу звање струковни инжењер информационих технологија и система.

Руководилац студијског програма

др Светлана Штрбац-Савић слика

др Светлана Штрбац-Савић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Нада Сталетић

дипл. инж. Нада Сталетић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101007 Електротехника 7 обавезан 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
170917 Интернет маркетинг 6 изборни 1
171717 Менаџмент 6 изборни 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
150207 Увод у објектно програмирање 6 изборни 1
130117 Увод у рачунарство у облаку 6 изборни 1
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 2
170117 Електронско пословање 6 изборни 2
101507 Енглески језик 4 изборни 2
170107 Интернет сервиси 6 изборни 2
170111 Менаџмент продаје 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
150407 Базе података 6 изборни 3
170807 Бизнис план 6 изборни 3
171007 Веб дизајн 6 изборни 3
170417 Електронска трговина 6 изборни 3
150711 Увод у Интернет технологије 6 изборни 3
172107 Управљање пројектима 6 изборни 3
150611 Анализа друштвених мрежа 6 изборни 4
100607 Вероватноћа и статистика 6 изборни 4
150211 Објектно орјентисано пројектовање 6 изборни 4
151107 Оперативни системи 1 6 изборни 4
171407 Пословна комуникација 6 изборни 4
130707 Рачунарске мреже 6 изборни 4
170817 Безбедност и заштита информаионих система 6 изборни 5
171707 Електронско банкарство 6 изборни 5
151207 Интернет програмирање 6 изборни 5
170617 Пословни софтвер 6 изборни 5
130311 Програмирање веб апликација 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
170717 Анализа података 6 изборни 6
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
170317 Интернет интелигентних уређаја 6 изборни 6
170517 Информациони системи 6 изборни 6
170511 Предузетништво 6 изборни 6
130417 Програмирање мобилних уређаја 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099