Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Пословни софтвер Шифра: 170617 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ овог курса је да се студенти упознају о потенцијалима савремених софтверских технологија у циљу унапређења различитих аспеката електронског пословања.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити у могућности да: (1) покажу напредно знање о техничким и пословним питањима у вези са е-пословањем и е-трговином; (2) пишу програме у VB.NET-у и Jscript.NET-у, у оквиру ASP.NET окружења; (3) раде као део тима на развоју реалних решења у области пословног софтвера; (4) раде у виртуелном тимском окружењу развијајући вештине за бизнис високог нивоа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед софтверских технологија применљивих у електронском пословању.
 2. Софтверске технологије које омогућују апликације електронске трговине.
 3. Електронски системи плаћања.
 4. Рачунарска и мрежна безбедност.
 5. Правна, етичка и социјална питања.
 6. Архитектура Web сервера. Приступ Web серверим
 7. Скрипт програмирање на страни клијента и на страни сервера. ASP.NET програмско окружење.
 8. Програмирање ASP.NET са Jscript. Web форме у Jscript.NET.
 9. HTTP колачићи. ASP.NET повезаност (са системом датотека/базом података).
 10. ASP.NET и SQL. ASP.NET и Web сервиси. ASP.NET и XML.
 11. Изградња потрошачке корпе помоћу ASP.NET-а. PHP и MySQL.
 12. Клијент форме. Клијент форме са повратним информацијама. Динамичке форме у PHP-у.
 13. Бежични Интернет и мобилно пословање. Бежичне платформе и програмски језици.
 14. Колаборативне технологије у области електронског пословања. Технологије које омогућују глобално дистрибуиране тимове. Виртуелни тимови.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у рачунарској лабораторији. Студенти стичу апликативна знања и практичне вештине у програмирању пословних апликација у VB.NET-у и Jscript.NET-у, у оквиру ASP.NET окружења.
Литература
 1. Rade Stankić, „Poslovna informatika“, Ekonomski fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-403-1209-7, 2012.
 2. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Tem R. Nieto,“E-business & E-commerce: How to Program“, ISBN9780130284198, Prentice Hall, 2001.
 3. Veljko Milutinovic, Frederic Patricelli, (Eds.) “MasteringE-Business Infrastructure”, 1st Edition, Springer US, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099