Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Стручна пракса

Стручна пракса је осмишљена како би олакшала студенту прелазак са струковног школовања на професионални рад. Циљ стручне праксе је да се студент кроз рад приближи својој практичној делатности. Студент тиме добија прилику да знања, вештине и способности, које је стекао у Школи, већином у одвојеним дисциплинама, примени у пракси, односно у реалном пословном окружењу.

Практична настава се реализује у одговарајућим производним погонима, привредним друштвима и јавним установама. Студент бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У договору са руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава, дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе је у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом. У току и по завршетку стручне праксе пише се дневник у виду семинарског рада и усмено брани.

Студенти ће бити оспособљени за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Исход је и упознавање студената са делатношћу изабраног предузећа, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.

Упут за стручну праксу - ОБ 52

Конкурси 

Оглас за стручну праксу у компанији HDT D&P

Оглас за плаћену стручну праксу у компанији OBD2 d.o.o.

Оглас за стручну праксу у компанији Red Black Tree

Оглас за стручну праксу у компанији NOVELIC

Оглас за стручну праксу у компанији Elsys Eastern Europe

Оглас за стручну праксу у компанији Orion Telekom

Оглас за стручну праксу у компанији Elsys Eastern Europe

Оглас за стручну праксу у Fashion Company

Оглас за стручну праксу у команији 30Hills

Оглас за стручну праксу у команији SoftLab

>Оглас за стручну праксу у команији Seven Bridges

Оглас за стручну праксу у команији Сага

Оглас за стручну праксу у фирми BWK ENGINEERS

Оглас за стручну праксу у компанији Bstorm

Оглас за стручну праксу у компанији Lidl

Оглас за стручну праксу у компанији SoftLab

Конкурс за посао Help desk техничар

Конкурс за обављање стручне праксе у ЕМС АД

Оглас за плаћену стручну праксу у компанији IKEA

Конкурс за посао у компанији Roaming Networks

Конкурс за посао у фирми "VITREUM" д.о.о. Београд - извођење електроенергетских инсталација за студенте СП Нове енергетске технологије

Компанија Nelt- четврти циклус програма Добар старт

Компанија Hutchinson - за послове Техничар одржавања - приправник (Maintenance technician, trainee)

Компанија TeleTrader d.o.o - за послове Web designer

Компанија Printec d.o.o.Београд - за послове SW ENGINEER 

Компанија 30Hills 

Ok - Opremi канцеларију

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00