Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Електронско пословање

На студијски програм Електронско пословање неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Студијски програм Електронско пословање усаглашен је са стандардима за основне струковне студије Закона о високом образовању Републике Србије, одговарајућим акредитованим европским и светским студијским програмима и IEEE/ACM препорукама у области електронског пословања.

Циљеви студијског програма Електронско пословање су:

 • Да се унапреди квалификациона структура становништва у Републици, школовањем стручњака који ће поседовати знања и вештине из најмање три области рада: електронског пословања, информационих технологија и менаџмента и бизниса, у складу са потребама савремене економије и државне управе;
 • да се пренесу знања и вештине о електронском пословању;
 • да се интегришу основна рачунарска, информациона, економска, правна и техничка знања у складу са потребама пословних, банкарских, трговинских, образовних и услужних делатности у савременој економији;
 • да се студенти оспособе за послове у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Електронско пословање, студент стиче опште и предметно специфичне способности за:

 • пројектовање и имплементацију модела електронског пословања (e-commerce, e-government, e-banking, e-learning, m-commerce)
 • повезивање знања из електронског пословања, информационих технологија економије, менаџмента и маркетинга
 • успешно управљање привредним друштвом
 • анализу финансијских извештfаја
 • анализу сложених система електронског пословања и израда бизнис планa са анализом ризика
 • израду софтверских решења подржанихnet и технологијом отвореног кода
 • пројектовање, израду, и публиковање динамичких Web локација
 • пројектовање, реализацију, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа
 • организовање маркетинг кампања, укључујући и оглашавање на Интернету
 • разумевање друштвених односа и процеса у свету и пословна комуникација са људима других култура 
 • тимски рад
 • стицање знања о значају и стратегији општег одрживог развоја и заштити и унапређењу животне средине и укључивању заштите животне средине у план пословања

Стручни назив:

Након завршених основних струковних студија Електронског пословања, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Светлана Штрбац-Савић слика

др Светлана Штрбац-Савић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Нада Сталетић

дипл. инж. Нада Сталетић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2012 НПП - 2012
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 1
101007 Електротехника 6 изборни 1
100307 Инжењерска математика 6 изборни 1
170407 Маркетинг 6 изборни 1
170307 Основи менаџмента 6 изборни 1
171907 Социологија 6 изборни 1
101507 Енглески језик 6 изборни 2
170107 Интернет сервиси 6 обавезан 2
170111 Менаџмент продаје 6 изборни 2
170607 Основи електронског пословања 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
130307 Основи програмирања 6 изборни 2
150407 Базе података 6 изборни 3
170807 Бизнис план за е-пословање 6 изборни 3
171007 Веб дизајн 6 изборни 3
171307 Електронска трговина 6 изборни 3
170411 Регулатива у е-пословању 6 изборни 3
171207 Управљање производњом и услугама 6 изборни 3
130907 Интеракција човек - рачунар 6 изборни 4
171107 Менаџмент трошкова 6 изборни 4
170311 Оперативни менаџмент 6 изборни 4
151107 Оперативни системи 1 6 изборни 4
171407 Пословна комуникација 6 изборни 4
130707 Рачунарске мреже 6 изборни 4
171707 Електронско банкарство 6 изборни 5
151207 Интернет програмирање 6 изборни 5
150507 Рачунари и периферије 6 изборни 5
151607 Сигурност информационих система 6 изборни 5
172207 Спољнотрговинско пословање 6 изборни 5
150611 Друштвене мреже 6 изборни 6
172007 Економика бизниса 6 изборни 6
Завршни рад 8 обавезан 6
170511 Предузетништво 6 изборни 6
101607 Стручна пракса 4 обавезан 6
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије 6 изборни 6
172107 Управљање пројектима и инвестицијама 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099