Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Рачунарска техника

Студијски програм Рачунарска техника има за циљ да оспособи студенте за развој и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа и информационих система.

Циљеви студијског програма Рачунарска техника су:

 • да се оспособи стручни кадар за индивидуалан и тимски рад, и стекну потребна знања и вештине у области рачунарске технике, за потребе:
 • привреде, јавних предузећа, здравства и образовања, у развоју и одржавању хардвера и софтвера, реализацији и одржавању информационих и рачунарских система и рачунарских мрежа.
 • за даље усавршавање у тој области.

Савладавањем студијског програма Рачунарска техника, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области рачунарске технике;
 • да оспособи за развијање и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа, система за заштиту и информационих система;
 • да омогући развијање креативности у раду;
 • да пружи солидну основу за даље усавршавање у струци;
 • да познаје и разуме струку и примењује стечена знања у пракси;
 • ефикасно решава конкретне проблеме у пракси;
 • развија интелектуалне способности;
 • да повезује знања из своје стручне области са знањима из различитих области пројектовањем хардвера и софтвера;
 • да пројектује, реализује и одржава информационе системе;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • примењује механизме и алгоритаме за заштиту података.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Рачунарска техника, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Дивна Поповић

спец. струк. инж. Дивна Поповић

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: divna.popovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
130107 Архитектура и организација рачунара 1 6 изборни 1
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
130117 Увод у рачунарство у облаку 6 изборни 1
101207 Физика 6 изборни 1
130111 Алгоритми и структуре података 6 изборни 2
130207 Архитектура и организација рачунара 2 6 изборни 2
100207 Виша математика 6 изборни 2
100507 Дискретна математика 6 изборни 2
110107 Електроника 6 изборни 2
130307 Основи програмирања 6 изборни 2
150407 Базе података 6 изборни 3
130211 Комуникациони системи 6 изборни 3
130507 Микрорачунари 6 изборни 3
130607 Програмски језици 6 изборни 3
130611 Стандардни кориснички интерфејси 6 изборни 3
172107 Управљање пројектима 6 изборни 3
100607 Вероватноћа и статистика 6 изборни 4
130217 Вештачка интелигенција 6 изборни 4
130317 Меко рачунарство 6 изборни 4
130807 Објектно програмирање 1 6 изборни 4
151107 Оперативни системи 1 6 изборни 4
130707 Рачунарске мреже 6 изборни 4
131007 Интернет протоколи и технологије 6 изборни 5
131107 Објектно програмирање 2 6 изборни 5
130311 Програмирање веб апликација 6 изборни 5
151607 Сигурност информационих система 6 изборни 5
131207 Софтверско инжењерство 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
150607 Микропроцесорски софтвер 6 изборни 6
130411 Напредне архитектуре рачунара 6 изборни 6
111807 Програмабилна логичка кола 6 изборни 6
130417 Програмирање мобилних уређаја 6 изборни 6
131307 Сигурност у рачунарским мрежама 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099