Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарске мреже Шифра: 130707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Архитектура и организација рачунара 1
Циљ: Стицање знања из основних параметара који утичу на пренос говора и података у комуникационим системима, из технологија и стандарда умрежених система.
Исход: Оспособљавање за пројектовање и реализацијом рачунарских мрежа мање величине и сложености.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Временски, фреквенцијски домен, Фуријеова анализа, аналогни и дигитални пренос података, трансмисиони параметри, шум..Кодирање. NRZL, Maнчестер, AMI Аналогне модулације AM, FM , PM;
 2. Дигиталне модулације ASK, FSK, PSK. Технике проширивања спектра FHSS, DSS;.
 3. Теорема одмеравања. Импулсан кодна модулација. Фреквенцијски, временски и кодни мултиплек. Mодеми, xDS технологије, кабловски дистрибуциони системи.
 4. Tрансмисиони медијуми: жични и бежични.
 5. Контрола тока, клизајући прозор, контрола грешке.
 6. Локалне рачунарске мреже по IEEE стандардима: IEEE 802.1 - IEEE.3 (Етернет).
 7. Бежичне рачунарске мреже: IEEE 802.11 (WiFi); IEEE 802.15 (Bluetooth, ZigBee).
 8. Концентратори, комутатори и рутери. Колизиони и емисиони домени.
 9. Интернет протокол IPv4, прављење подмрежа, ARP протокол.
 10. Технике CIDR, VLSM.
 11. Интернет протокол IPv6. Статичка и динамичка додела адреса
 12. Виртуелне локалне мреже, протоколи разгранатог стабла, сигурност и напади интранета.
 13. Директно и индиректно рутирање, алгоритми вектора удаљености и стања везе .
 14. Протоколи транспортног слоја; TCP и UDP протоколи.
 15. Протоколи апликационог слоја.
Практична настава:
 1. У лабораторији, администрирање умрежених рачунара под Windows и Linux оперативним системима, јавна презентација пројекта струкрурног каблирања. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACMComputingCurriculum: CE2016 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-NWK 1-6,CE-NWК9, 11 IT2008 Information Technology Body of Knowledge: IT-NET.
Литература
 1. Васиљевић, В. Рачунарске мреже, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. Васиљевић, В., Предраг, Г., Крнета, Б. Илић, В. Михајловић, В., Администрација и пројектовање рачунарских мрежа, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. Васиљевић, В.,Павић, Б., Костић, И.,, Дигиталне телекомуникације – приручник за лабораторијске. вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011.
 4. Kurosse, J., Ross, K., Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wesley, 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (11) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (2)

Rezultati ostvareni na predispitnoj obavezi aktivnosti na predavanjima(18/19)

др Бранимир Тренкић, 05.06.2019., 0.4 MB

Распоред полагања испита Рачунарске мреже у јунском року 2018/19. - 18.06.2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00