Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мултимедијално инжењерство

Циљ студијског програма Мултимедијално инжењерство је оспособљавање студената за обављање послова у области мултимедијалних и савремених комуникационих технологија и дигиталне телевизије.

Циљеви студијског програма Мултимедијално инжењерство:

 • да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области мултимедија и телекомуникација и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци;
 • да пренесе општа и професионална знања, развије креативне способности и оспособи студенте за овладавање специфичним практичним вештинама из области мултимедијалних технологија, савремених комуникационих технологија са нагласком на комуникационим технологијама у дигиталној телевизији;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања која ће задовољити тренутне и будуће потребе послодаваца у производним, образовним и услужним делатностима из ове области;
 • да студенти стекну темељна теоријска и практична знања која се користе за производњу аудио, видео и мултимедијалних садржаја на високом естетском и професионалном нивоу;
 • да студенти стекну темељна теоријска знања о технологијама које се користе за производњу дистрибуцију, дифузију и пријем радио и телевизијских сигнала;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања о коришћењу уређаја у целом техничком ланцу од оригиналне сцене (звучне или визуелне) до уређаја за репродукцију примљеног сигнала;
 • да студенти стекну теоријска и практична знања потребна за препознавање и решавање проблема у системима за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да студенти стекну напредна знања потребна за изградњу и пројектовање система за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да се студенти оспособе за самостално праћење развоја области, да развију способност критичког мишљења, да стекну вештине истраживања и анализирања и тиме стекну основ за истраживање и развој у области мултимедијалног инжењерства.

Компетенције дипломираних студената:

 • развој и примена темељног знања у специјализованим областима мултимедијалног инжењерства са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање и решавање проблема мултимедијалног инжењерства;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалног инжењерства;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалног инжењерства;
 • ефикасна мултимедијална комуникација;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • оспособљавање за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система, што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.

Стечени стручни назив

Након завршених мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство, студент стиче звање Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства у трајању од две године (четири семестара) са остварених 120 ЕСПБ.

Преузимања

Руководилац студијског програма

др Мирослав Лутовац слика

др Мирослав Лутовац

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: miroslav.lutovac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
317303 Аудио уређаји и системи 8 изборни 1
317304 Видео уређаји и системи 8 изборни 1
317302 Дигитални комуникациони системи 8 изборни 1
317305 Интерактивна мултимедија 8 изборни 1
317301 Компресија аудио и видео сигнала 8 изборни 1
317218 Методе истраживања 6 обавезан 1
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије 8 изборни 2
317310 Мултимедијална поспродукција 8 изборни 2
317207 Протоколи и технологије бежичних система 8 изборни 2
317111 Процесирање сигнала 8 изборни 2
317309 Системи за аудио и видео продукцију 8 изборни 2
3173СП1 Стручна пракса 1 6 обавезан 2
317313 Комуникациони стандарди и технологије 8 изборни 3
317312 Мултимедијални интернет пренос 8 изборни 3
317314 Пројектовање студија 8 изборни 3
317311 Системи и технологије за емитовање сигнала 8 изборни 3
3173СП2 Стручна пракса 2 6 обавезан 3
317315 Телекомуникациона мерења 8 изборни 3
3173МР Мастер рад 16 обавезан 4
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства 6 изборни 4
3173ПИР Примењени истраживачки рад 8 обавезан 4
317317 Регулатива електронских комуникација 6 изборни 4
Обавештења

Обавештење

Позивају се сви студенти мастер студијских програма да дођу у четвртак 18.10.2018. у 16h у учионицу 304 ради информисања о мастер студијама у школској 2018/2019. години
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099