Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитални комуникациони системи Шифра: 317302 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Основно познавање архитектуре рачунарских мрежа.
Циљ: Циљ предмета је упознавање студената са напреднијим типовима и структуром дигиталних комуникационих система који се користе за пренос различитих садржаја као и одабраним поглављима из теорије информационог преноса на којима се базирају.
Исход: По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да разумеју напредне принципе и технике дигиталних комуникација и рачунарских мрежа. Да врше конфигурацију мрежних уређаја, да врше напредна тестирања као и да решавају сложеније проблеме у IP мрежама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно излагање – Програм, организација и садржај предмета.
 2. Типови сигнала. Карактеризација сигнала у временском и фреквенцијском домену. Nyquist-ова теорема.
 3. Технике модулације и мултиплексирања. Фреквенцијски, временски и кодни мултиплекс.
 4. Теорема одмеравања, PCM, системи преноса Т1, Е1, SONET, SDH.
 5. Савремени системи пакетског преноса. Упредна анализа.
 6. Топологије и архитектура мрежа. Слој везе и Ethernet.
 7. TCP/IP протоколски стек- адресирање и рутирање. IP верзија 6. Протоколи апликационог слоја.
 8. Firewall-ови и NAT, VLAN-ови, VPN-ови, Proxy сервери.
 9. Интеграција сервиса и квалитет услуга (QoS) у IP мрежама. Спецификација сервиса и конфигурација.
 10. Напредни транспортни захтеви и сигнализација. Комуникација у реалном времену. Протокол RTP.
 11. Пренос говорног сигнала преко Интернета. Интернет телефонија студија случаја.
 12. Сервисно-орјентисане архитектуре (SOA). Сервиси у SOA мрежама. Веб сервиси и технологије.
 13. Управљање TCP/IP мрежама. Управњачки модели и функције. Аутоматско управљање и мониторисање.
 14. Само-организоване мреже. Ad-hoc, сензорске и mesh мреже; апликације; комуникациона подршка.
 15. Сигурност IP мултимедијалних сервиса. Мултимедијална форензика.
Практична настава:
 1. Практична настава прати обрађене теме теоријске наставе: анализа сигнала, формати модулације, контрола и детекција грешке у преносу, анализа протокола, конфигурисање мрежних уређаја и решавање проблема.
Литература
 1. F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems ,4/e, Addison-Wesley, 1997
 2. Tanenbaum,Computer Networks, Fifth Edition, Prentice Hall, 2011
 3. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, ВИШЕР, 2007
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (13) Вежбе (9) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (12)

Rezultati kolokvijuma 1 (2018/19)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Aktivnosti na predavanjima

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati kolokvijuma 2 (2018/19)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati Predispitnih obaveza(18/19)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati kolokvijuma 2(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 29.01.2020., 0.11 MB

Rekapitulacija rezultata predispitnih obaveza(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 29.01.2020., 0.18 MB

Rezultati ispita Januar(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 09.02.2020., 0.2 MB

Rezultati ispita Februar(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 20.02.2020., 0.18 MB

Rezultati predispitne obaveze - Januar 2021

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati nakon nadoknade predispitne obaveze - Januar 2021

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

DKS Rezultati odbrane vezbi - Jun 2021

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

DKS - Rezultati odbrane vezbi, Oktobar 2021

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења

Pozivnica za online vežbe - Vežba 6

постављено: 21.12.2021.

Pristupni link za Vežbu 6:

Join Zoom Meeting:

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Test - predavanja tema 5 i 6

постављено: 13.12.2021.

Na Moodle platformi u odeljku Testovi otvoren je test kojim su obuhvaćena pitanja iz lekcija 5 i 6. Test je otvoren do 17/12/2021. 12:00.

Pozivnica za online vežbe - Vežba 5

постављено: 07.12.2021.

Pristupni link za Vežbu 5:


Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Test - predavanja tema 3 i 4

постављено: 03.12.2021.

Na Moodle platformi u odeljku Testovi otvoren je test kojim su obuhvaćena pitanja iz lekcija 3 i 4. Test je otvoren do 10/12/2021. 12:00.

Pozivnica za online vežbe - Vežba 4

постављено: 23.11.2021.

Pristupni link za Vežbu 4:


Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Test - predavanja tema 1 i tema 2

постављено: 21.11.2021.

Na Moodle platformi u odeljku Testovi otvoren je test kojim su obuhvaćena pitanja iz lekcija: 1) Fundamentalna načela DKS i 2) Komunikacione mreže. Test je otvoren do 26/11/2021. 12:00.

Pozivnica za online vežbe - Vežba 3

постављено: 09.11.2021.

Pristupni link za Vežbu 3:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Pozivnica za online vežbe - Vežba 2

постављено: 02.11.2021.

Pristupni link za Vežbu 2:


Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Pozivnica za online vezbe - Vezba 1

постављено: 26.10.2021.

Pristupni link za Vezbu1:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6129804336?pwd=dmd0ODgzQS90ampLSUEzMmY1R2hGdz09

Odbrana vežbi - OktobarII 2021.

постављено: 07.10.2021.

Odbrana vežbi iz DKS u ispitnom roku OktobarII 2021. biće u subotu 09/10/2021. u 13:00 u 607.

Materijal potreban za pripremu nalazi se u odeljku "Vežbe". Potrebno je doneti indeks i hemijsku olovku.

Rezultati odbrane vežbi - Oktobar 2021

постављено: 23.09.2021.

U odeljku Kolokvijumi i međurezultati postavljeni su rezultati odbrane vežbi - Oktobar 2021

Odbrana vežbi - Oktobar 2021.

постављено: 20.09.2021.

Odbrana vežbi iz DKS u ispitnom roku Oktobar 2021. biće u četvrtak 23/9/2021 od 18:00 u 406.

Materijal potreban za pripremu nalazi se u odeljku "Vežbe". Potrebno je doneti indeks i hemijsku olovku.

Odbrana vežbi - Septembar 2021.

постављено: 04.09.2021.

Odbrana vežbi iz DKS u ispitnom roku Septembar 2021. biće u četvrtak 09/9/2021 od 18:30 u SD (sala desno).

Materijal potreban za pripremu nalazi se u odeljku "Vežbe". Potrebno je doneti indeks i hemijsku olovku.

© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099