Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Студентски парламент

Водич за студенте, који можете преузети испод,  јесте кратак документ који садржи информације о најбитнијим питањима везаним за студирање у Одсеку ВИШЕР. 

Студентски парламент је један од органа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Oсновна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте.

Шта су надлежности Студентског парламента?

 • Усвајање општих аката који се односе на делатност Студентског параламента.
 • Бирање представника студената у органима АТУСС.
 • Бирање представника студената у Студентској конференцији академија струковних студија, у органима и телима других установа, удружења и организација у којима су заступљени представници студената АТУСС.
 • Учествовање у самовредновању установе, поступцима за оцењивање квалитета студијских програма и наставе.
 • Обављање активности које се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студирања, утврђивање броја ЕСПБ бодова, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда.
 • Покретање иницијативе за доношење или промену прописа од интереса за студенте.
 • Координирање програма ваннаставних активности студената, оснивање студентских секција и других облика организовња студената, у циљу промоције спортских, културних, научно-стручних, уметничких и сличних делатности.
 • Остваривање студентске сарадње.

Студентски парламент састављен је од по три представника сваког Одсека који се налази у саставу АТУСС (укупно 15 чланова). Сви студенти Одсека ВИШЕР са активним статусом студента у години у којој се спроводе избори за чланове Студентског парламента, имају право да бирају чланове и да буду бирани за члана Студентског парламента АТУСС.

Представници Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства у Студентском парламенту АТУСС су:


 1. Алекса Милојевић, председник Студентског парламента АТУСС,
 2. Гордана Вукмировић, координатор Студентског парламента АТУСС у Одсеку ВИШЕР,
 3. Теодора Мијаиловић, члан Савета АТУСС.
Студентски парламент АТУСС је, на седници одржаној 18.03.2021, основао Студентске организације на нивоу сваког Одсека. Њихова основна делатност је спровођење одлука Студентског парламента АТУСС на нивоу Одсека, као и повезивање студената Одсека са Студентским парламентом АТУСС.


Канцеларија Студентског парламента АТУСС и Студентске организације ВИШЕР се налази на првом спрату, у близини ГСЛ и ГСД.

Имејл адреса Студентског парламента АТУСС: studentskiparlament@atuss.edu.rs

Имејл адреса Студентске организације ВИШЕР: studorg@viser.edu.rs

Друштвене мреже Студетнског парламента АТУСС: 

Друштвене мреже Студентске организације ВИШЕР: 

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00