Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Међународни пројекти

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) већ скоро десет година узима активно учешће у међународним пројектима, прво кроз Темпус програме, а затим Еразмус+ програме.

Захваљујући сарадњи с партнерским институцијама из Европске уније и њеној финансијској помоћи, ВИШЕР има могућност имплементације нових образовних технологија, осавремењавање наставног процеса и наставне базе, али и свеоубухватну размену добре праксе у оквиру пројектних конзорцијума и циљева појединачних пројеката.

Еразмус+ програм

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу области образовањa, младих и спорта.

Програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:

  • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања;
  • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења;
  • оснажити везу образовања са светом рада;
  • створити додатне вредности за европски простор образовања;
  • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Еразмус+ је наследио и објединио четири програма у којима је Србија учествовала у периоду од 2007. до 2013. године: Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и програм Млади у акцији.

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ програма морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света).

Од фебруара 2019. године Република Србија има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+.

Делови ЕРАЗМУС+ програма

Еразмус+ програм има три кључне активности и два одвојена дела:

  • Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 - Learning mobility of individuals);
  • Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices);
  • Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 - Support for policy reform);
  • Жан Моне;
  • Спорт.

Високошколске установе из Србије могу да учествују у следећим акцијама програма Еразмус+ као координатори или партнери:

Пројекти

ВИШЕР је тренутно партнер на два међунарoдна пројекта, кроз Еразмус+ програме, док иза себе има пет завршених пројекта, од тога три у оквиру Еразмус+ програмa, а два у оквиру Темпус програма.

Завршени пројекти
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00