Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Рачунарско инжењерство

Циљ студијског програма Рачунарско инжењерство је оспособљавање студената за коришћење и примену постојећих технологија за умрежавање, програмирање, развој апликација, веб технологије и електронско пословање.

Циљеви студијског програма Рачунарско инжењерство:

 • да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области информационих технологија и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци;
 • да пренесе општа и професионална знања, развије креативне способности и оспособи студенте за овладавање специфичним практичним вештинама из области рачунарских технологија и савремених комуникационих технологија;
 • да понудом висококвалитетних студија омогући студентима да стекну напредна теоријска и практичних знања која ће задовољити тренутне и будуће потребе послодаваца у производним, образовним и услужним делатностима из области информационих технологија;
 • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
 • да пружи студентима знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;

Компетенције дипломираних студената:

 • примена стечених знања у пракси;
 • ефикасно решавање конкретних проблема у пракси;
 • развијање интелектуалних способности као и способности креативног мишљења у тимском и самосталном раду;
 • повезивање знања из своје стручне области са знањима из различитих области;
 • пројектовање, реализација, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа;
 • пројектовање и имплементација рачунарства у облацима;
 • пројектовање, програмирање и апликација база података;
 • идентификовање и решавање проблема у рачунској обради велике количине података;
 • пројектовање, програмирање и апликација софтвера намењених бежичним комуникационим платформама;
 • пројектовање, реализација, одржавање информационих система;
 • одржавање практичне наставе из наставног подручја информатика и рачунарство у средњој школи;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија у области рачунарства и рачунарских комуникација;

Стечени стручни назив

Након завршених мастер струковних студија Рачунарско инжењерство, студент стиче звање Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства у трајању од две године (четири семестара) са остварених 120 ЕСПБ.

Преузимања

Руководилац студијског програма

др Мирослав Лутовац слика

др Мирослав Лутовац

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: miroslav.lutovac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
317218 Методе истраживања 6 обавезан 1
317202 Педагогија 8 изборни 1
317205 Пројектовање информационих система 8 изборни 1
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама 8 изборни 1
317209 Психологија 8 изборни 1
317201 Системи за складиштење података 8 изборни 1
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси 8 изборни 2
317206 Дигитални сигнал процесори 8 изборни 2
317208 Машинско учење 8 изборни 2
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн 8 изборни 2
317207 Протоколи и технологије бежичних система 8 изборни 2
3172СП1 Стручна пракса 1 6 обавезан 2
317213 Виртуелизација у рачунарству у облаку 8 изборни 3
317217 Дидактика 8 изборни 3
317313 Комуникациони стандарди и технологије 8 изборни 3
317210 Програмирање апликација база података 8 изборни 3
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама 8 изборни 3
3172СП2 Стручна пракса 2 6 обавезан 3
3172МР Мастер рад 16 обавезан 4
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства 6 изборни 4
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства 6 изборни 4
3172ПИР Примењени истраживачки рад 8 обавезан 4
Обавештења

Обавештење

Позивају се сви студенти мастер студијских програма да дођу у четвртак 18.10.2018. у 16h у учионицу 304 ради информисања о мастер студијама у школској 2018/2019. години
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099