Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Виртуелизација у рачунарству у облаку Шифра: 317213 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Архитектура рачунара, оперативни системи, рачунарске мреже, сигурност.
Циљ: Продубљивање аналитичких и практичних знања и вештина потребних за конфигурисање и управљање техникама за виртуелизацију на нивоу апликација и оперативних система, као и „cloud“рачунарских окружења.
Исход: Оспособљавање студената за дизајнирање и решавање проблема виртуелизације оперативних система на MS Windows и Linux платформама и реализацију модерних „cloud“рачунарских окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у предмет.
 2. Увод у технике виртуелизације.
 3. Преглед техника за виртуелизацију.
 4. Виртуелизацијa за наменске сервере.
 5. Десктоп виртуелизација.
 6. Перформансе у виртуелним окружењима.
 7. Сигурност у виртуелним окружењима.
 8. Основи „cloud“ рачунарских окружења.
 9. Перформансе и сигурност у „cloud“ окружењима.
 10. Примери „cloud“ рачунарских окружења:Amazon, МS Azure
 11. Примери „cloud“ рачунарских окружења:GoogleAppEngine.
 12. Примери „cloud“ рачунарских окружења: AWS
Практична настава:
 1. У лабораторији: Конфигурисање софтверских алата за виртуелизацију на разним опертивним системима (VMware, Virtual box, Xen, Microsoft Hyper-V).
Литература
 1. Ђ. Борислав, П. Плескоњић, Н. Мачек ,Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро Књига, Београд 2005.
 2. E. Hammersley, Professional VMware®Server, Willy Publishing, Indianapolis 2009.
 3. P. Chaganti, Xen Virtualization, Packt Publishing, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (29)

Прво предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.77 MB

Друго предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.4 MB

Треће предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.74 MB

Четврто предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.47 MB

Четврто предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.59 MB

Четврто предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.61 MB

Пето предавање(а)-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.6 MB

Пето предавање(а)-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.3 MB

Пето предавање(а)-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.16 MB

Пето предавање(а)-четврти део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.06 MB

Пето предавање(а)-пети део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.22 MB

Пето предавање(а)-шести део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.09 MB

Пето предавање(б)-седми део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.59 MB

Пето предавање(б)-осми део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.13 MB

Пето предавање(б)-девети део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.59 MB

Пето предавање(б)-десети део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.34 MB

Шесто предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.66 MB

Шесто предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.66 MB

Шесто предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.18 MB

Седмо предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.78 MB

Седмо предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.12 MB

Осмо предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.18 MB

Осмо предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 1.07 MB

Осмо предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.4 MB

Девето предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.32 MB

Десето предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.29 MB

Десето предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.56 MB

Једанаесто предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.11 MB

Једанаесто предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.57 MB

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

Предлог оцена јануар 2018/19

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00