Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Нове енергетске технологије

Студијски програм Нове енергетске технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова одржавања, експлоатације и пројектовања у електроенергетским системима и погонима применом савремених енергетских и информационих технологија.

Циљеви студијског програма Нове енергетске технологије су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области електроенергетских постројења, обновљивих извора енергије, електричних машина, електромоторних погона, енергетске електронике и електричних инсталација;
 • да оспособистручни кадар за експлоатацију, одржавање и пројектовање електроенергетских система, погона и уређаја, применом савремених енергетских и информационих технологија;
 • да се студенти оспособе за тимски рад.

Савладавањем студијског програма Нове енергетске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примењује основне законе електроенергетике;
 • да примењује принципе производње електричне енергије из обновљивих и конвенционалних извора енергије;
 • да примењује основна знања о структури електроенергетског система и функционисању основних елемената електроенергетског система;
 • да пројектује и прорачуна главне елементе електричне опреме електроенергетског система и индустријских погона;
 • да користи електричне мерне опреме у електроенергетским системима и индустријским погонима;
 • да израчуна трошкове у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије;
 • да одржава елементе електроенергетских система и електричну опрему индустријских погона;
 • да експлоатише и одржава постројења за производњу и пренос електричне енергије;
 • да експлоатише и одржава дистрибутивна постројења и мреже, изврши одговарајућа мерења и обрачуна утрошену електричну енергију;
 • да експлоатише и одржава електране електричне енергије на обновљиве изворе енергије;
 • да припремии реализује програме одржавања и испитивања електро-енергетске опреме;
 • да примењује основне принципе очувања животне средине.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Нове енергетске технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Јовић

маст. инж. Милан Јовић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.jovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101107 Електротехнички материјали и компоненте 6 изборни 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
170307 Основи менаџмента 6 изборни 1
101207 Физика 6 изборни 1
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 2
110107 Електроника 6 изборни 2
140107 Механика 6 изборни 2
120107 Основи електроенергетике 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
140217 Сигнали и системи 6 изборни 2
140207 Аутоматско управљање 1 6 изборни 3
120407 Високонапонски апарати 6 изборни 3
120207 Електрични мотори 6 изборни 3
120307 Елементи електроенергетских система 6 изборни 3
120607 Нове енергетске технологије 6 изборни 3
181117 Одрживи развој 6 изборни 3
120807 Електране и разводна постројења 6 изборни 4
120907 Електричне инсталације и осветљење 6 изборни 4
121007 Електрични погони 6 изборни 4
120707 Електрични трансформатори и генератори 6 изборни 4
140707 Мерења 1 6 изборни 4
181217 Производња енергије из отпада 6 изборни 4
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије 6 изборни 5
120507 Електрични претварачи снаге 6 изборни 5
111707 Енергетска електроника 6 изборни 5
121707 Одржавање електроенергетских уређаја 6 изборни 5
120111 Пројектовање електричног осветљења 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 изборни 5
141307 Управљање у реалном времену 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 изборни 6
181317 Заштита животне средине 6 изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије 6 изборни 6
120211 Релејна заштита 6 изборни 6
121107 Техника високог напона 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099