Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Милан Ивезић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетски [2002 - 2009]
  • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроенергетске мреже и системи [2009 - 2012]

Биографија

Рођен 5. јула 1983. године у Мостару. Основну школу и гимназију завршио у Билећи. Дипломирао на Енергетском одсеку, смер Електроенергетски системи Електротехничког факултета Универзитета у Београду. На модулу Електроенергестки системи истог факултета одбранио мастер рад са темом "Компензација неактивне снаге потрошача коришћењем пасивног филтра" под менторством професора проф. др Јована Микуловића. Студент докторских студија модула Електроенергетске мреже и системи на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Од 2005. до 2010. године радио у Клубу студената технике (КСТ) на пословима техничке организације и одржавања.

Од 2011. године запослен са пуним радним временом на Високој школи електротехнике и рачунарства (ВИШЕР) у звањима сарадник у настави, сарадник у лабораторији и асистент.

Ангажован у организацији и извођењу вјежби на предметима: Електротехника, Основи електроенергетике, Електричне инсталације и осветљење, Електрични погони, Дизајн електричног осветљења, Електрични претварачи снаге, Одржавање електроенергетских уређаја на основним студијама, као и Специјалне електричне инсталације, Енергетски извори и Рачунарско пројектовање електричних постројења.

Секретар студијског програма Нове енергетске технологије од 2011. до 2014. године. 

Секретар студијског програма Еколошки инжењеринг од 2017. године. 

Од 2014. године обавља послове заштите од пожара на Високој школи електротехнике и рачунарства. 

Ангажован на Erasmus+ пројекту Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP) 561821-EPP-1-2015 EPPKA2-CBHE-JP.


Референце

маст. инж. Милан Ивезић слика

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 17:30 - 18:30
  • Четвртак: 10:30 - 11:30
Предмети
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099