Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дистрибуција и тржиште електричне енергије Шифра: 121207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућујеуспешно праћење наставе.
Циљ: Циљ наставе је упознавање студената са дистрибутивним мрежама и постројењима, дистрибуцијом и тржишним законима при трговином електричне енергије.
Исход: Оспособљеност студената да учествују у пословима експлоатације и одржавања дистрибутивних мрежа и постројења и пословима мерења, очитавања, обрачуна и наплате електричне енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Вршна снага потрошача и конзумних подручја, коефицијенти једновремености
 2. Субјекти у дерегулисаном електроенергетском систему
 3. Оптеретљивост енергетских трансформатора
 4. Испорука и тржиште електричне енергије
 5. Мерење и обрачун испоручене електричне енергије
 6. Наплата утрошене електричне енергије и ангажоване снаге и корекција обрачуна
 7. Поузданост електродистрибутивних система
 8. Показатељи поузданости електродистрибутивних система
 9. Понуда и тражња електричне енергије
 10. Квалитет електричне енергије. Регулаторна агенција.
 11. Дистрибутивне трансформаторске станице
 12. Дистрибутивни кабловски водови
 13. Дистрибутивни надземни водови
 14. Учествовање на тржишту електричне енергије
 15. Берзе електричне енергије
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. Ј. Штаркљ,Збирка решених задатака из производње, преноса и употребе електричне енергије, Академска мисао, Београд, 2012.
 2. Т. Бојковић, М. Танасковић, Д. Перић, Дистрибуција електричне енергије решени примери, Академска мисао, Београд, 2009
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1)

Дистрибуција и тржиште електричне енергије

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (13)

Закон о енергетици

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Дозвољена литература за први колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вршна снага потрошача, коефицијенти једновремености (2)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Прогноза потребе за електричном енергијом (3)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Оптеретљивост енергетских трансформатора, кабловских и надземних водова (4)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Показатељи поузданости (5) други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Прекиди напајања при кваровима (6) други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Поређење коефицијената поузданости (7) други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Кућни прикључци (7)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Продаја електричне енергије(8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Очитавање, обрачун и наплата електричне енергије (9)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Мерни уређаји (10)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Дозвољена литература за трећи колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (7)

zadatak 1 Distribucija I kolokvijum

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

zadatak 2 Distribucija I kolokvijum

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

zadatak 3 Distribucija I kolokvijum

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

zadatak 4 Distribucija I kolokvijum

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задатак 1, други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задатак 2, други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задаци за трећи колоквијум

др Александра Грујић, 20.01.2020., 0.26 MB

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

Резултати првог колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00