Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитални сигнал процесори Шифра: 317206 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова из микрорачунара.
Циљ: Да се студенти упознају са принципима рада савремених дигиталних сигнал-процесора (DSP), са основним типовима који су тренутно у употреби, основним периферијама које су у саставу дигиталних сигнал-процесора, применом у управљању и принципима реализације програмских окружења коришћених за обраду сигнала и управљање.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да користе савремене моделе дигиталних сигнал-процесора и пројектују једноставне програме за примену у управљању и дигиталној обради сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Програм предмета, организација и садржај предмета.
 2. Развој дигиталних сигнал-процесора од првих модела до савремених.
 3. Харвард архитектура, особености архитектуре дигиталних сигнал-процесора, поређење са микроконтролерима.
 4. Типови сигнал-процесора, са аритметиком у фиксном зарезу, у помичном зарезу, специјализовани
 5. Карактеристични склопови и инструкције за дигиталне сигнал-процесоре.
 6. Алгоритми типични за обраду сигнала и усклађеност језгара савремених ДСП са њиховом применом.
 7. Дигитални сигнал-процесориза управљање, за телекомуникације, за примену у електро-енергетици.
 8. Расположиви модели дигиталних сигнал-процесора. Језгро TI серије 2000.
 9. Периферије дигиталних сигнал-процесора TI серије 2000: GPIO програмирање и примена, АД конвертор програмирање и примена, контролер прекида - програмирање и примена у обради сигнала.
 10. Периферије дигиталних сигнал-процесора TI серије 2000 на бази тајмера: Тајмери опште намене, импулсно-ширински модулатор, аутоматско генерисање сигнала (Outut Compare) и примена у обради сигнала.
 11. Периферије на бази тајмера: Периферије за хватање тренутака промене улазних сигнала (Inpit Capture), програмирање и примена у дигиталној обради сигнала. Системске периферије.
 12. Практична реализација, табела за претраживање (look-uptable), интерполације и математичких функција.
 13. Развој, пуњење, провера и исправљање програма за дигиталне сигнал-процесоре. Серијска и Ј-TAG комуникација. Готове, комерцијално расположиве развојне картице.
 14. Веза дигиталних сигнал-процесора са програмским окружењем Simnulink (Matlab). Примери готових модула дигиталних сигнал-процесора.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета.
Практична настава:
 1. Практична настава се одвија у лабораторији. Студенти самостално реализују једноставне алгоритме које самостално преводе, отклањају грешке и тестирају израђене програме на реалном хардверу. Вежбе обухватају рад са периферијама обрађеним на предавањима и практичну рализацију софтверских модула карактеристичних за примену сигнал-процесора у управљању и обради сигнала. На завршној одбрани вежби студенти реализују једноставaн пројекат на основу стечених искустава из претходних вежби.
Литература
 1. Љ. Милић, З. Добросављевић, Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао, Београд 2004.
 2. М. Поповић, Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, Београд 2006.
 3. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2002.
 4. S. M. Kuo, Bob H. Lee, Wensum Tian , Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, Jon Wiley & Sons, West Sussex, 2006.
 5. RichardL., Understanding Digital Signal Processing, Izdavač: PearsonEducation, 2011
 6. Swanson, D.Signal Processing for Intelligent Sensor Systems with MATLAB,Taylor&Francis, 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (6)

ДСП предавања

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ДСП уводна предавања

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обрађена поглавља из ДСП водича

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Увод у дигиталне филтре (поглавље 14)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед ДСП из серије Ц-2000 производње ТИ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Дигитални сигнал-контролер из серије Пиколо

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00