Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Драгана Прокин

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1982-1988]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1988 - 1990]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [Одбрана докторске дисертације 2011.]

Биографија

Драгана Прокин је рођена 1.06.1963. године у Параћину, где је завршила основну и средњу школу математичко-техничког усмерења. Дипломирала је у фебруару 1988. године на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду, са темом “Процесирање сигнала хомоморфним филтрирањем” из области дигиталног процесирања комплексног цепструма сеизмичког сигнала. Магистрирала је са просечном оценом 10,00 у новембру 1995. године на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду са темом “Примена микроконтролера у индустријским уређајима за мерење протока флуида” из области пројектовања, хардверске и софтверске реализације и експерименталног тестирања електромагнетног мерача протока са медијан филтром за улазни сигнал. Докторску дисертацију са темом “Брзи ранк филтар са битским секвенцијалним излазом” одбранила је у јулу 2011. године на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду.

Од 1988. до априла 2002. године је била запослена у Институту “Михајло Пупин”. У статусу водећег истраживача радила је на развоју, пројектовању и реализацији микропроцесорски управљаних уређаја за мерење неелектричних величина електричним путем, а посебно уређаја за мерење и контролу протока флуида. Такође је активно учествовала у истраживачким пројектима финансираним од стране Републичког фонда за технолошки развој и Министарства за науку и технологију везаним за развој нових фамилија интелигентних мерних инструмената, као и нових метода за мерење протока течних и гасовитих флуида, са посебним акцентом на развој универзалног хардвера за дигиталну обраду сигнала са сензора применом програмабилних интегрисаних компонената са високим степеном интеграције.

Од 2000. до априла 2002. године је била ангажована као спољни сарадник у Вишој електротехничкој школи у Београду на предметима Микрорачунари, Примена рачунара, Импулсна и дигитална електроника и Дигитална интегрисана електроника. У априлу 2002. године засновала је радни однос  у звању вишег предавача. Звање професора добила је 2012. године. Од школске 2012/2013. ангажована је на основним студијама као професор на предметина Архитектура и организација рачунара 1, Мерења 1 и 2 и Програмабилна логичка кола. Од школске 2014/2015. предаје на специјалистичким студијама предмет Програмабилни дигитални системи, а од школске 2016/2017. и предмет Пројектовање електронских кола. Од школске 2017/2018. на мастер студијама предаје Дигиталне системе у програмабилној логици и Пројектовање електронских уређаја.

Од 2011. године ангажована је као истраживач ранга Т2 на научним пројектима Министарства за науку и технолошки развој:  ТР32039 под називом “Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација IPTV система” и пројекту ТР32047 под називом “Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза”, које је добио Електротехнички факултет Универзитета у Београду. У звање научног сарадника изабрана је 2017. године.

Референце

др Драгана Прокин слика

др Драгана Прокин

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: dragana.prokin@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 13:00-16:00
  • Среда: 15:00-16:00
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099