Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Психологија Шифра: 317209 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације.
Исход: Оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Психологија као наука и струка; Личност
 2. Развој личности (развојне фазе); Адолесценција
 3. Учење, памћење, мишљење, интелигенција;
 4. Емоције;
 5. Мотивација; (Колоквијум)
 6. Појединац у друштвеној ситуацији; Комуникација
 7. Ментално здравље и ментална болест
 8. Модерне технологије и психички живот ( технологија и идентитет, интернет зависност)
Практична настава:
 1. Часови вежби се реализују у виду индивидуалних и групних облика наставе, дискусијом са студентима. Практични део укључује посматрање и укључивање у живот и рад предшколске установе у току седмодневне праксе и обављање посебних задатака
Литература
 1. Љубомир Жиропађа, Увод у психологију, Чигоја, Београд, 2016
 2. СулејманХрњица, Општа психологија са психологијом личности, Научна књига НОВА, Београд, 2005.
 3. Vizek- Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović- Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
 4. Материјали са предавања
 5. Trebješanin, Ž., Dragović, A., Hanak, N. (2005). Uvod u psihologiju. Beograd: Naučna knjiga Nova.
 6. 5. Јаредић, Б. (2021). Стрес и ментално здравље на раду у помагачким професијама, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 149
 7. Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Beograd: CPP.
 8. Kaplan, F., Nova, N. (2022). Kultura internet mimova. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
20

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (6)

личност

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

развој личности

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

адолесценција

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

pamćenje i zaboravljanje

др Биљана Јаредић, 13.05.2024., 3.26 MB

emocije

др Биљана Јаредић, 13.05.2024., 2.85 MB

psihologija nauka i struka nova

др Биљана Јаредић, 20.05.2024., 20.62 MB

Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00