Страница од

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practices / Pro-VET

Рег. број: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Трајање пројекта: 2018-2021

http://en.rsvpu.ru/erasmus/pro-vet/

Циљ Pro-VET пројекта је увођење систематског приступа у професионалном развоју европске политике у стручном усавршавању наставника (стручњаци, инструктори, ментори итд.) и ангажованих наставника у обуци наставника за наставу у школи и радним окружењима Србије и Русије употребом алата за е-учење. 

Pro-VET омогућава наставницима усавршавање педагошких вештина, побољшање радне релевантности и сарадњу са доказаним европским приступима и VET методологијама. На тај начин утиче се и на остваривање подршке у индустрији при развоју VET система.

Pro-VET је усмерен у остваривање побољшања квалитета образовања, релевантности, управљања VET системима које је праћено показивачима за развој политике.
The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099