Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Интерактивна мултимедија Шифра: 317305 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Одслушани предмети основи анимације и компјутерска анимација 1
Циљ: Савладавање различитих концепата креирања мултимедијалних интерактивних садржаја и компјутерске анимације и имплементација тог знања у индивидуалној или тимској пракси.
Исход: На крају курса, студенти ће моћи да креирају интерактивне мултимедијалне садржаје на високом естетком и професионалном нивоу у домену компјутерске графике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Полигонално моделовање. Анатомија. Моделовање карактера.
 2. Shader-и, материјали, текстуре. Атрибути. UV мапирање. Принципи, алатке.
 3. Припрема мапа за израду текстура, експортовање мапа.
 4. Светло у филму и видео играма.
 5. Камера, композиција, кадрирање, планови. 3D камере – врсте, атрибути.
 6. Рендеринг - финализације слике, резличити Maya рендерери, Arnold renderer, V-Ray renderer.
 7. Интерактивност као појам, и интерактивни садржаји - врсте, намене, софтвери и engines.
 8. Дизајн игре. Дизајн карактера и објеката.
 9. Елементи традиционалних медија у компјутерским играма и њихове специфичности.
 10. Елементи својствени компјутерским играма.
 11. Класификације и жанрови видео игара, циљне групе, мотиви.
 12. Предвиђања и даљи развој видео игара - 3D, VR.
Практична настава:
 1. Полигонални 3D објекати, основе моделовања, конструкција модела. Алатке.
 2. Полигонално моделовање према референцама.
 3. Моделовање карактера.
 4. Скелетон, set-up и rigging.
 5. Анимирање карактера за игре.
 6. UV мапирање, израда текстура и текстурисање полигоналних објеката.
 7. 3D светла - врсте и атрибути. 3D Kамерe. Поставка и анимација камера, анимација по путањи.
 8. Rендеровање - Arnold renderer, параметри и подешавања. Припрема за извожење у Unity 3D.
 9. Увод у Unity 3D, програм за креирање компјутерских игара. Припрема материјала и пројеката за компјутерску игру.
 10. Креирање интерактивног окружења и елемената у Unity 3D.
 11. Осветљавање сцене у Unity 3D.
 12. Камере и анимација у Unity 3D.
 13. Креирање звука за игру. Експортовање игре за различите платформе.
Литература
 1. Callios, Roger, "Man, play and game".
 2. Pardew, Les "Beginning Illustration and Storyboarding for Games".
 3. Russo, Mario, "Polygonal Modeling: Basic And Advanced Techniques", Wordware Publishing, 2006.
 4. Childs IV, G.W. "Creating Music and Sound for Games".
 5. Birn, Jeremy. "Digital Lighting And Rendering", New Riders, USA, 2000.
 6. https://unity3d.com/learn
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099