Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интерактивна мултимедија Шифра: 317305 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Nema
Циљ: Савладавање различитих концепата креирања мултимедијалних интерактивних садржаја и компјутерске анимације и имплементација тог знања у индивидуалној или тимској пракси.
Исход: На крају курса, студенти ће моћи да креирају интерактивне мултимедијалне садржаје на високом естетком и професионалном нивоу у домену компјутерске графике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Полигонално моделовање. Анатомија. Моделовање карактера.
 2. Shader-и, материјали, текстуре. Атрибути. UV мапирање. Принципи, алатке.
 3. Припрема мапа за израду текстура, експортовање мапа.
 4. Светло у филму и видео играма.
 5. Камера, композиција, кадрирање, планови. 3D камере – врсте, атрибути.
 6. Рендеринг - финализације слике, резличити Maya рендерери, Arnold renderer, V-Ray renderer.
 7. Интерактивност као појам, и интерактивни садржаји - врсте, намене, софтвери и engines.
 8. Дизајн игре. Дизајн карактера и објеката.
 9. Елементи традиционалних медија у компјутерским играма и њихове специфичности.
 10. Елементи својствени компјутерским играма.
 11. Класификације и жанрови видео игара, циљне групе, мотиви.
 12. Предвиђања и даљи развој видео игара - 3D, VR.
Практична настава:
 1. Полигонални 3D објекти, основе моделовања, конструкција модела. Алатке.
 2. Полигонално моделовање према референцама.
 3. Моделовање карактера.
 4. Скелетон, set-up и rigging.
 5. Анимирање карактера за игре.
 6. UV мапирање, израда текстура и текстурисање полигоналних објеката.
 7. 3D светла - врсте и атрибути. 3D Kамерe. Поставка и анимација камера, анимација по путањи.
 8. Rендеровање - Arnold renderer, параметри и подешавања. Припрема за извожење у Unity 3D.
 9. Увод у Unity 3D, програм за креирање компјутерских игара. Припрема материјала и пројеката за компјутерску игру.
 10. Креирање интерактивног окружења и елемената у Unity 3D.
 11. Осветљавање сцене у Unity 3D.
 12. Камере и анимација у Unity 3D.
 13. Креирање звука за игру. Експортовање игре за различите платформе.
Литература
 1. Кајоа, Роже, "Игре и људи".
 2. Pardew, Les "Beginning Illustration and Storyboarding for Games".
 3. Russo, Mario, "Polygonal Modeling: Basic And Advanced Techniques", Wordware Publishing, 2006.
 4. Childs IV, G.W. "Creating Music and Sound for Games".
 5. Birn, Jeremy. "Digital Lighting And Rendering", New Riders, USA, 2000.
 6. https://unity3d.com/learn
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00