Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аудио уређаји и системи Шифра: 317303 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са напредним техникама коришћења аудио уређаја и система.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити упознати са теоријским основама и напредним техникама коришћења аудио уређаја и система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Аналогни аудио уређаји и системи: историјски развој, класификација и употреба 1
 2. @Аналогни аудио уређаји и системи: историјски развој, класификација и употреба 2
 3. Дигитални аудио уређаји и системи: теоријска основа, развој, класификација и употреба
 4. Дигитални аудио формати
 5. Аудио миксери
 6. Процесирање аудио сигнала 1
 7. Процесирање аудио сигнала 2
 8. Процесирање аудио сигнала 3
 9. Повезивање, ток сигнала и уземљење аудио система
 10. Аудио мониторинг: формати и имплементација
 11. Микрофони: подела и употреба
 12. Мерење аудио сигнала
 13. Бежични аудио уређаји и системи
 14. Разгласни аудио уређаји и системи
 15. Емисиони аудио уређаји и системи
Практична настава:
 1. У потпуности прате и кроз практичан рад са аудио и видео продукционим уређајима и ситемима илуструју садржај теоријске наставе.
Литература
 1. М. Мијић, Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011
 2. А. Nisbett, The Sound Studio, Focal Press, Oxford, 2003
 3. J. Eargle, The Microphone Book, Focal Press, Burlington, USA, 2005
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00