Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи за аудио и видео продукцију Шифра: 317309 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Студенти се упознају са напредним техникама коришћења аудио и видео уређаја и система.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити упознати са теоријским основама и напредним техникама коришћења аудио и видео уређаја и система у процесу аудио и видео продукције.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Продукциони аудио студио: технолошке целине и организација рада.
 2. Радио: историјски развој, технолошке целине, савремена организација рада.
 3. Теренска аудио снимања.
 4. Студијски ТВ продукциони системи (информативни и забавни програм) 1: технолошке целине и организација рада.
 5. Студијски ТВ продукциони системи (информативни и забавни програм) 2: технолошке целине и организација рада.
 6. Теренски ТВ продукциони системи (спортски и концертни преноси) 1: технолошке целине и организација рада.
 7. Теренски ТВ продукциони системи (спортски и концертни преноси) 2: технолошке целине и организација рада.
 8. Интернет радио.
 9. Интернет телевизија.
 10. Аудио и видео стриминг ка друштвеним мрежама.
 11. Мултимедијални системи у савременом театру.
 12. Конференцијски аудио и видео системи.
 13. Концертни аудио и видео системи.
 14. Технолошка реализација комуникације у сложеним аудио и видео системима.
 15. Организациона и кадровска структура у продукционим аудио и видео системима.
Практична настава:
 1. У потпуности прате и кроз практичан рад са аудио и видео продукционим уређајима и системима илуструју садржај теоријске наставе.
Литература
 1. М. Мијић: Аудиосистеми, Академска мисао, Београд, ISBN 2011, 978 86 7466 03 2
 2. А. Nisbett:The Sound Studio, Focal Press, Oxford, 2003, ISBN 0 240 51911 6
 3. M.T.Smith:Audio Engineer's reference book, Focal Press, Oxford, UK, ISBN 0 240 51528 5
 4. M. Поповић: Дигитална обрада слике , Академска мисао, Београд, 2006.
 5. J. Arnold, M. Frater, and M. Pickering: Digital Television, Tehnology and Standandards, 2007.
 6. M. Moshkovitz:The Virtual Studio Tehnology and Techniques, Focal Press, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (5) Вежбе (2) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00