Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигиталне радио и ТВ технологије Шифра: 317306 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: упознавање са стандардима, технологијама и системима за дигитални радио и телевизију.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити способни да правилно користе сервисе, технологије и уређаје за продукцију и емитовање радијског и телевизијског сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уређаји различитих формата HD и UHD: миксери, камере, сервери, матрице, разни конвертери, ембедери, деембедери, мултивју системи.
 2. Пројектовање и реализација HD и UHD ТВ система.
 3. Регулатива и телевизијски стандарди за HD, 4K и 3D уређаје.
 4. Стандарди ITU- R BT 601/656. G722. G722.1. AAC-LD.
 5. Компресија HD слике путем H.265/HEVC стандарда. Кодирање HD и UHD сигнала. Енкодери и декодери.
 6. 3D телевизијски системи. Аутостереоскопија. Тродимензионални доживљај простора.
 7. Стандарди за генерисање и складиштење HD, UHD и 3D видео записа.
 8. Компресија аудио података. Дигитални аудио: стерео, 5:1, 22:2.
 9. Студијска аудио опрема.
 10. 3D аудио. Dolby матрица за кодовање звука на филму.
 11. Пренос дигиталног ауди DAB / DAB+ / DMB.
 12. Пријемници за HD, UHD, 3D TV, DAB сигнале (LCD, плазма, LED, 3D екрани и наочари, DAB пријемници).
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у потпуности прате теоретску наставу.
Литература
 1. M. Petrovic, Televizija, udžbenik, Tehnicki fakultet, Kosovska Mitrovica, 2007.
 2. M. Petrovic, I. Milosevic, Manual for Laboratory Exercises from Television Systems and Video Technology, VIŠER, Belgrade, 2015
 3. M. S. De Alencar, Digital Television system, Cambridge University press, 2009.
 4. J. Arnold, M. Frater, and M. Pickering, Digital Television, Tehnology and Standandards, 2007.
 5. Charles Poynton, Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Elsevier Science, 2003.
 6. B. Mendiburu, Y. Pupulin and S. Schklair , 3D TV and 3D cinema, Focall Pres, Oxford, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
20
Презентација предмета (2) Предавања (6) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (6)

Rezultati - I termin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati - II termin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati III

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati - IV termin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati - V termin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati - VI termin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00