Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Перица Штрбац

Образовање

  • Докторске студије: Војна академија, Београд, Информатика [2000-2002]
  • Магистарске студије: Електротехнички факултет, Београд, Рачунарска техника [1992-1996]
  • Основне академске студије: Војнотехнички факултет, Загреб-Београд, Информатика [1987-1992]

Биографија

Ванредни професор др Перица С. Штрбац, дипл. инж. рођен је 1. 1. 1968. године у Дрвару. Похађао је средњу електротехничку школу у Кључу где је био вуковац и ученик генерације. Завршио је Војнотехнички факултет (Загреб Београд, по програму Хјустонског универзитета), смер електро, група за информатику, специјалност хардвер, са просечном оценом студија 9.73. Дипломирао је 1992. године на теми "Захват података са производа" са оценом 10. Ова тема је реализована развојем хардвера и софтвера којима је омогућена подршка местима продаје (POS - eng. Point of Sale) базираним на бар-кодовима. Хардвер је реализован као ПЦ картица, а апликативни и драјверски софтвер су реализовани у Turbo Pascal-у.

Примљен је на конкурсу Министарства за науку и технологију Србије 1993. године као први на листи стипендиста за област информационих технологија.

Године 1992. уписао је последипломске студије на Електро-техничком факултету у Београду на катедри рачунарске технике, смер микропроцесорски системи. Просечна оцена последипломских студија је 10,00. Магистрирао је 1996. године на теми "Надградња Петри-мрежа за моделовање, симулацију и анализу рачунрских система", на ЕТФ-у у Београду, где је развијен оригинални програмски пакет за графичко моделовање анализу и симулацију помоћу традиционалних и надграђених Петри-мрежа као нове класе и дијалекта Петри-мрежа чија је намена моделовање, паралелизам, синхронизација и анализа сложених процеса посебно на регистарском нивоу.

Докторирао је 2002. године на теми "Један приступ моделовању комуникационог протокола применом надграђених Петри-мрежа", на Војној академији у Београду. Развијен је програмски пакет за сервер те програмски пакет за клијенте у радио рачунарској мрежи са имплементираним паралелизмом, успоставом везе, одржавањем везе, раскидањем везе, опоравку везе у случају прекида, FTP модом, CHAT модом, алармним слотом, аутоматском контролом хардверске исправности те реиницијализацијом у случају промене стања изазваног радио сметњама.

Запослен је од 1992. године и паралелно са академским има 16 година инжењерског радног стажа. Предаје предмете из области рачунарства и информатике активно од 2005. године. На Војној академији држао је предаванја из предмета: Микропроцесорски системи те Архитектура и организација рачунара, класама рачунарске технике и ваздухопловне технике. Као продекан за наставу на Факултету за компјутерске науке, изабран од стране декана академика Градимира В. Миловановића, обављао је  послове од 2009. године до 2014. године.  Предавао је:  Информатику, Објектно програмирање, Рачунарску графику, Мрежно рачунарство, WEB програмирање, WEB технологије, Софт компјутинг, Интернет пословно програмирање те Симулацију и моделовање на Факултету за компјутерске науке и на смеру компјутерски инжењеринг Факултета за пословне студије у Београду. На Техничком факултету и Факултету за информатику и рачунарство у Београду предавао је: Објектно програмирање и Практикум програмске системе.

Године 1993. почео је са истраживањем надградње Петри-мрежа, код професора Млађена Ђурашиновић на ВТА у Београду и код професора Боривоја Ж. Лазића на ЕТФ у у Београду. Сарађивао је са Војном академијом (1992-2008). Референце су: вођење дипломских радова и објављивање радова из области Петри-мрежа (моделовање, симулација и анализа паралелних процеса и микропроцесора), те предавања. Водио је пет дипломских радова на ВТА у Београду базираних на Петри мрежама. Његови ученици су данас запослени у фирми  Microsoft у Редмонду, или су докторирали или пред одбраном магистарских или докторских теза.

Тренутно истражује примене надграђених Петри-мрежа за моделовање, симулацију и анализу паралелних процеса, гeнeтских aлгoритaмa и компресије података где сарађује са академиком редовним професором др Градимиром В. Миловановићем.

Ожењен је и има двоје деце. Говори енглески и руски језик.

Наставничка звања

Доцент из области микропроцесорских система постаје 2005. године на Војној академији у Београду.

Доцент из области рачунарства постаје 2008. године на Факултету за компјутерске науке у Београду.

Ванредни професор из области рачунарства постаје 2013. године на Факултету за компјутерске науке у Београду.

Ванредни професор из области информатике и рачунарства постаје 2014. године на Факултету за информатику и рачунарство у Београду.

Наставничко искуство

На Војној академији у Београду од 2005. do 2008. године држао је наставу из предмета:
- микропроцесорски системи
- архитектура и организација рачунара
класама информатике и ваздухопловне технике.

Од 2007. године до 2014. године на Факултету за компјутерске науке у Београду држао је наставу из предмета:
- Објект-оријентисано програмирање (C++)
- Информатика (ECDL)
- Мрежно рачунарство (Java)
- Симулацијe и моделирање (C++, Петри-мреже)
- Интернет програмирање (Java, PHP)
- Рачунарска графика (C++, OpenGL)
- Софт компјутинг (C++).

Од 2014. године на Факултету за информатику и рачунарство у Београду држи наставу из предмета:
- Објект-оријентисано програмирање (C++)
- Практикум – програмски системи (напредни ниво Јava програмског језика)

Од 2015. године на Високој струковној школи електротехнике и рачунарства у Београду држи наставу из предмета:
- Рачунарска графика (алгоритми, ОpеnGL, C++)
- Стандардни кориснички интерфејси (HTML5, CSS3, Javascript)
- Објектно програмирање 1 (C++)
- Објектно програмирање 2 (JAVA)
- Функционално програмирање (Python, LISP)
- Функционални програмски језици (Python, LISP)
- Програмирање у интегрисаних технологијама (Python)

Пројекти Министарства науке и технолошког развоја републике Србије
Од јануара 2011. године учесник je на пројекту Министарства науке и технолошког развоја републике Србије број III 44006 (Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању), чији је руководилац др Зоран Огњановић. Радови којима се бави је аритметичка компресија података, Петри мреже и генетски алгоритми, где сарађује са академиком Градимиром В. Миловановићем.
Инжењерски пројекти
У предузећу “COBRA System” (1992-1994) као водећи инжењер обављао је послове одржавања, поправке и модификације постојеће опреме - рачунари и периферијски уређаји, модемског повезивања, мрежних инсталација, конфигурисање машина и тестирања опреме. Референце су: "Први мај, Пирот", "Невена, Лесковац", "Фабрика бакарних цеви, Мајданпек", "ББП, Бeoгрaд", "Хотел Оморика, Тара". За "COBRA System" развијао је комутационо поље специјалне намене у ВЛСИ техници за пренос дигиталних података. Овај пројекaт је развијан у програмском пакету "ALTERA" и прошао је фазу тестирања на симулатору. У пакету "MAGIC" учествовао је у изради модула базе података за књиговодство.
У предузећу "RR Informatiкa corp." (1994-1996) радио је као водећи инжењер пројектант у сектору развоја на пословима умрежавања и одржавања рачунара те у изради рачунарске анимације у програму "3D Studio". Референце су: "ЈВП Сава, Београд", "Болница др Лаза Лазаревић, Београд", "Панчевачка банка, Панчево".
У предузећу "ГВС" (1996-1997) радио је као водећи инжењер на развоју опреме за тестирање процесорских плоча дигиталне телефонске централе "СРЦЕ". Референце су аутоматски тестер регионaлних процесорских плоча и универзални аутоматски тестер за тестирање свих процесорских плоча дигиталне телефонске централе. Пројекти су реализовани развојем оригиналне ПЦ картице, коришћењем микропроцесора 8051, "XILINX"-a, "MITELA", "C" и "MS Visual C++" пакета, "ORCAD"-a и "PCAD"-a.
У предузећу "ВФ" (1996-1998) као водећи инжењер развио је комуникациони протокол за радио-рачунарску мрежу "MARNET", намењену за повезивање до 768 рачунара преко специјално развијеног модема "R9600". Пројекат је урађен у "MS Visual C++" пакету. Реализовани су модули аутоматске конекције, дисконекције, опоравка и раскида везе, aлармни систем, "FTP" и "chat" модул.
У предузећу “Народна лутрија, Београд” (1998-2006) као руководилац сектора за ТВ извлачења игара на срећу реализовао је следеће пројекте: програми за телевизијска извлачења игара на срећу уживо ("Екстра Томболина", "Божићна Томболина", "Томболина", "Бинголино", "Бинго", "Бинго нови миленијум", "Петица", "ТВ ДАМА"), припадни програми за генерисање базе података о картицама и штампање на "PAGE STREAM 140" ласерском штампачу намењеном штампаријама, програми за контролу штампања и паковања картица базираних на бар-кодовима, програми ѕа аутоматско генерисање извештаја ТВ извлачења наведних игара. За наведене игре развио је драјвере за "Matrox Digi Suite LE" професионалну картицу за видео монтажу. Сви програми осим програма за "PAGE STREAM 140" реализовани су у  "MS Visual C++" пакету.
У предузећу "Arius" (2005 - 2007) kao водећи инжењер за развој системског софтвера реализовао је пројекте за банкарске трансакције. Ови програми укључују: download manager за ефтпос терминале Verifon, обављање банкарских трансакција кешом, магнетним картицама и смарт картицама, имплементацију комуникационих канала RS232, modem, GPRS, GSM, TCPIPOM, internal GSM, Bluetooth, имплементација подршке за свих 50 VISA тестова за сертификацију, јединствену апликацију за ефтпос терминале са аутоматским препознавањем и хардверским прилагођењем моделима I5100, I7780, I8200, I7910 за обављање трансакција преко наведених комуникационих канала, реализација спреге пц  апликација - длл - ефтпос која ради двоканално (други канал је ефтпос - концентратор - тмс - хост), апликацију за подршку паралелном пуњењу ПОС терминала преко мултипорт картице, модул за аутоматско пуњење мастер кључева за ПОС тереминале. Развио је модуле који подржавају "Chip card, (Smart Card)" технологију EMV за eфтпос терминале Ingenico. Развијени модули подржавају све ADVT VISA тестове (ADVT 4.0). Коришћене технологије су MS Visual C++, C, Wingeload, Milload. Тренутно је у продукцији преко 10000 ових терминала.
Остали значајнији инжењерски пројекти су:
- За предузеће "Вага комерц, Београд" реализовао je систем аутоматског мерења цистерни и обраде података у "Рафинерији нафте, Панчево";
- За предузеће "Eleкon" из Београда пројектовао je неколико ПЦ картица за аквизицију података, које су коришћене за управљање процесима;
- За предузеће "CIM" из Београда пројектовао je базу података за лични надзор финансија;
- За предузеће "YUGOWEST" из Београда развио je програм у "MS Visual C++ (ADO)" за вођење осигурања;
- За предузеће "ELIPSA SOFTWARE" из Ужица реализовао је je модуле "GIS" a (MS Visual C++, OpenGis, SQL Server)
- За предузеће "DART" из Београда реализовао је програм за симулацију и анализу Бинго игара на срећу на основу чијих резултата су установљена правила текуће игре Бинго Државне лутрије Србије (MS Visual C++). HCI је пројектован за инжењере и менаџере.

У ВИШЕР-у тренутно обавља дужност Руководиоца студијског програма Рачунарска техника основних струковних студија и студијског програма Сигурност информационо-комуникационих система специјалистичких струковних студија.

Предаје предметe: 1. година ОСС (Рачунарска графика), 2. година ОСС (Објектно програмирање 1), 3. година ОСС (Стандардни кориснички интерфејси, Објектно програмирање 2, Функционално програмирање) и ССС СНРТ (Функционални програмски језици), 2. година МАСТЕР (Програмирање у интегрисаним технологијама).

Рецензент је међународних конференција ИНФОТЕХ и ТЕЛФОР.
Учесник је међународног пројекта Tempus+.
Члан је Савета ВИШЕР-а.
Члан је тима за реализацију Самовредновања ВИШЕР-а.
Члан је комисије за упис студената ВИШЕР-а.
Члан је одбора за организацију Државног такмичења из програмирања електротехничких школа Србије које организије и одржава ВИШЕР у сарадњи са ЗЕТШS.Објављени радови и уџбеници

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Консултације
  • Уторак: 15-16
  • Среда: 10-12
  • Петак: 13-14
Предмети
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099