Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарска графика Шифра: 150307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ програма је да полазнике упозна са основним теоријским сазнањима и практичним приступима у научној области рачунарске графике.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да ефективно користе одабране комерцијалне софтверске системе из области рачунарске графике, као и да потом прате технолошка унапређења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Интерактивна рачунарска графика. Интеракција.
 2. Графички излаз. Технологија тренутног приказа.
 3. Технологије улазних уређаја.
 4. Стероскопија. Боје. Формати датотека слика.
 5. 2Д геометријске трансформације.
 6. Растеризација. Бресенхамови алгоритми. ДДА.
 7. Фрактали. Геометрија: однос тачке.
 8. Попуњавање полигона.
 9. Попуњавање области.
 10. Одсецање.
 11. Криве. Хермитове криве.
 12. Безјеове криве. Б-сплајнови. НУРБС.
 13. 3Д трансформације и пројекције.
 14. Скривене линије. Морфинг. З-бафер.
 15. OpenGL. Библиотека GLUT.
Практична настава:
 1. Рад са: векторском графиком (Inkscape), битмапираном графиком (Gimp), интегрисаном окружењем за равој видео игара (Stencyl).
Литература
 1. Д.Цветковић, Рачунарска графика, ЦЕТ, Београд, 2006.
 2. Д. Цветковић, М. Драган Дулановић, Ненад В. Марковић, OpenGl: практикум, ЦЕТ, 2006.
 3. James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd ed. in C, 2000.
 4. Д. Старчевић, K. Кук, Г. Димић, М. Ступар, Н. Вучковић, Рачунарска графика - практикум за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00