Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Вештачка интелигенција Шифра: 130217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање са актуелним концептима, методама и техникама статистичких и симболичких приступа вештачкој интелигенцији, са посебним освртом на системе за обраду природних језика.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних концепата, метода и техника статистичких и симболичких приступа вештачкој интелигенцији, и оспособиће се да пројектују системе за обраду природних језика.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе н-грама,
 2. Тренирање и тестирање н-грама,
 3. Коначни аутомати,
 4. Марковљеви ланци,
 5. Скривени Марковљеви модели,
 6. Скривени Марковљеви модели,
 7. Бајесова теорема и аутоматско препознавање говора,
 8. Контекстно независне граматике
 9. Алгоритми за парсирање текста,
 10. Репрезентовање значења и моделовање контекста,
 11. Контекстно зависна интерпретација стимуланса,
 12. Одлучивање и учење,
 13. Адаптивно управљање машинским дијалогом,
 14. Конверзациони агенти,
 15. Когнитивно инспирисани приступи.
Практична настава:
 1. Увежбавање представљених концепата, метода и техника кроз примере.
Литература
 1. Stuart Russell, Peter Norvig, Вештачка интелигенција: савремени приступ, Рачунарски факултет, 2011.
 2. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin, Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics, 2nd edition. Prentice-Hall.2009.
 3. J.Allen, Natural Language Understanding, 2nd edition. The Benjamin /Cummings Publishing Company, 1994.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00