Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нада Михаиловић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Индуструјски менаџмент [2008 - 2013]
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи и менаџмент [2014-2021]

Биографија

Нада Сталетић  рођена је у Пожаревцу. Основну школу и Гимназију завршила је у Великом Градишту са одличним успехом. Дипломирала је на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, на студијском програму Рачунарска техника 2007. године. Основне академске студије завршила је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2013. године.  Докторске студије завршила 2021. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и менаџмент, студијска група Електронско пословање, и одбранила докторску дисертацију на тему: „Модели crowdsourcing-a у паметном граду“.


У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду од 2008. године запослена је са пуним радним временом као сарадник у настави. У звање асистента у ужој стручној области Електронско пословање изабрана је 2014. године.  Предмети на којима је била ангажована на основним струковним студијама су: Веб-дизајн, Електронско пословање, Електронско банкарство, Електронска трговина, Интернет маркетинг, Маркетинг, Анализа података, Бизнис план и Интернет сервиси. Ангажована је у оквиру мастер струковних студија на предмету Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства. У звање предавача бирана је 2021. године, када су јој поверени предмети: Електронско пословање, Маркетинг, Интернет маркетинг и Бизнис план.

Коаутор уџбеника Интернет маркетинг и Одрживи развој и приручника за лабораторијске вежбе из предмета: Веб дизајн, Интернет сервиси, Основи електронског пословања, Електронска трговина, Електронско банкарство, Интернет сервиси и Интернет маркетинг.


Учествовала на спровођену обуке из области Веб дизајн на ВИШЕР-у у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије и Societe Generale банке у трајању од 19.2. - 23.2.2018.
Од 2012. до 2021. године била је секретар студијског програма Електронско пословање, а потом, од 2017. до 2021. године, секретар студијског програма Информациони системи на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.


Учествовала је као члан комисије у више од сто двадесет одбрана завршних радова на основним струковним студијама.


Излагала је предавање на тему: „Citizens‘ rediness to crowdsource smart city services: A developing country perspective“ у оквиру IEEE Chapter Computer Science (CO-16) на Математичком институту САНУ, Београд.


Током досадашњег рада, Нада Сталетић објавила је више научних и стручних радова у земљи и иностранству (од којих су два на SCI листи) и учествовала на више међународних и домаћих скупова и конференција. Први је аутор у раду публикованом у научном часопису међународног значаја са SCI листе, категоризације М21а са импакт фактором IF=4,802.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. M Jevremović, N Staletić, G Orzan, MP Ilić, Z Jelić, CT Bălăceanu; Predicting User Behaviour Based on the Level of Interactivity Implemented in Blockchain Technologies in Websites and Used Devices; Sustainability 14 (4), 2216, 2022. (М22)  

 2. N Staletić, A Labus, Z Bogdanović, M Despotović-Zrakić, B Radenković; Citizens' readiness to crowdsource smart city services: A developing country perspective; Cities 107, 102883, 2020. (M21a)

Научни рад на међународној конференцији

 1.  M Jevremovic , V Ceric, N Staletic, D Stojakovic, Z Jelic; The Impact of the Tool Sken.io on Consumer Behavior in the Purchase Process, 2022 IEEE Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC), 2022.

 2. N Staletić, S Štrbac-Savić, M Jevremović; Interactive content on Instagram business profiles; E-business technologies conference proceedings 1 (1), 80-83, 2021.

 3. M Jevremovic, N Staletic, J Jeremic; INFLUENCE OF SOCIAL NETWORK ON PROMOTION IN TOURISM SECTOR; Conference Proceedings: 2nd International Scientific Conference ITEMA 2018, 180-186, 2018.

 4. N Staletić, Primena social media i crowdsourcing-a u e-obrazovanju,  INFOTEH®-JAHORINA 2016, Jahorina, vol. 15, pp.627-632, ISBN: 978-99955-763-9-4, 2016.

 5. N Staletić, V Petrović, Implementation of the crowdfunding concept in higher education, XV International symposium Symorg 2016,  jun 10.-13.2016., Zlatibor, vol. 15, pp.304-311; ISBN: 978-86-7680-326-2

 6. N Staletić, S Štrbac-Savić, Građenje i održavanje poverenja na Inetrnetu, INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, vol. 14, pp.649-653, ISBN: 978-99955-763-6-3, 2015.

 7. N Staletić, P Staletić, A Simović, Sigurnost Tor mreže u zaštiti identiteta na Internetu, INFOTEH®-JAHORINA 2014, Jahorina, vol. 13, pp.913-917; ISBN: 978-99955-763-3-2, 2014.

 8. A Simović, S Štrbac-Savić, N Staletić, D Čoko, Komparativna analiza Open Source CM sistema primenljivih u e-trgovini, INFOTEH®-JAHORINA 2014, mart 19-21., Jahorina, vol. 13, pp.743-748, ISBN: 978-99955-763-3-2, 2014.

 9. N Staletić, A Simović, P Staletić,  Comparative analysis of the Internet services application in the 2013th as compared to 2011, 7th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2014, Uzice, Serbia 2014;

 10. N Staletić, Sistemi, Zaštita Identiteta na Internetu korišćenjem anonimnih mreža, Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Singidunum University International Scientific Conference Sinteza 2014, Beograd, Srbija, pp. 203-208, ISBN: 978-86-7912-539-2, 2014

 11. N Staletić, A Simović, P Staletić, Mailing list – Support the Educational Process in Higher Education, International May Conference on Strategic Management, IMKSM2013, Bor, Serbia, pp. 920-927, ISBN: 978-86-6305-006-8, 2013.

 12. N Staletić, P Staletić, Geneza i razvoj koncepta održivog razvoja, 6th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2013, Uzice, Serbia. 2013;

 13. P Staletić, N Staletić, Piraterija digitalnog sadržaja na Internetu, INFOTEH®-JAHORINA 2013, Jahorina, vol. 12, pp. 905-909, ISBN: 978-99955-763-1-8; 2013.

 14. S Štrbac-Savić, A Simović, N Staletić, S Rankov, E-prodavnica knjiga Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu, INFOTEH®-JAHORINA 2013, Jahorina, vol. 12, pp. 896-899, ISBN: 978-99955-763-1-8, 2013.

 15. N Staletić,  E-dizajn proizvoda, SPI Biz Conference & ICT Forum 2012, October 2.-4., Regional Chamber of Commerce Nis, 2012.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. N Staletić, V Petrović, S Štrbac-Savić, M Jevremović, An example of a business game in function of employees education in operational management, Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP17, pp 233-240, 2017.

 2. M Jevremović, Ž Vasić, S Štrbac-Savić, N Staletić, Research on the influence of digital marketing through social media, Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP17, pp 185-192, 2017;

 3. N Staletić, A Simović, Crowdsourcing u e-obrazovanju, XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2014, Divčibare, Srbija, pp. 47-52, ISBN: 978-86-7395-325-0, 2014.

 4. N Staletić, P Staletić, A Simović, Fukcionalnosti Yahoo Groups servisa na studijskom programu Elektronsko poslovanje, XL Simpozijum o Operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS, Zlatibor, pp. 81-86, ISBN: 978-86-7680-286-9, 2013.

Књига

 1. M Jevremović, N Staletić, Internet marketing, ISBN: 978-86-6090-033-5, АTUSS odsek VIŠER, Beograd, 2021.

 2. P Staletić, N Staletić, Održivi razvoj, ISBN: 978-86-7982-263-5, VISER, Beograd, 2017

Приручник

 1. P Staletić, N Staletić, Internet servisi - priručnik, ISBN: 978-89-6090-126-4, ATUSS odsek VISER, 2022.

 2. N. Staletić, M. Maljković, Biznis plan – priručnik za laboratorijske vežbe, ISBN: 978-86-6090-114, ATUSS odsek VIŠER, 2022.

 3. M Jevremović, N Staletić, Internet marketing: priručnik za laboratorijske vežbe, ISBN: 978-86-7982-304-5, VISER, Beograd, 2019.

 4. S Štrbac Savić, N Staletić, A. Simović, B Meandžija, Web dizajn - Priručnik za laboratorijske vežbe, VISER, Beograd, 2018

 5. D Tošić, A Simović, N Staletić, Osnovi elektronskog poslovanja – priručnik, ISBN: 978-867982-239-0, VISER, Beograd, 2016.

 6. B Trenkić, A Simović, N Staletić, Elektronsko bankarstvo: priručnik za laboratorijske vežbe, drugo imenjeno i dopunjeno izdanje, ISBN: 978-86-7982-233-8, VIŠER, Beograd, 2015.

 7. S Štrbac Savić, A. Simović, N Staletić, D Čoko, E-trgovina, ISBN: 978-86-7982-194-2, VISER, Beograd, 2014.

др Нада Михаиловић слика

др Нада Михаиловић

Kабинет: 505

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: најава путем мејла
 • Уторак: најава путем мејла
 • Среда: најава путем мејла
 • Четвртак: најава путем мејла
 • Петак: најава путем мејла
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00