Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Nada Staletić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Viša elektrotehnička škola, Beograd, Računarska tehnika [2004-2007]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Operacioni menadžment [2008-2012]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Informacioni sistemi i menadžment [2014-]

Biografija

Rođena u Požarevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Velikom Gradištu. Diplomirala na Višoj elektrotehničkoj školi 2007. godine na smeru Računarska tehnika, a potom i na Visokoj školi eletrotehnike i računarstva strukovnih studija, na istom smeru.
Na Fakultetu organizacionih nauka diplomirala 2013. godine.
Doktorske studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i menadžment, upisala 2014. godine.

U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu od 2008. godine zaposlena je sa punim radnim vremenom kao saradnik.
U zvanje asistenta u užoj stručnoj oblasti Elektronsko poslovanje izabrana je 2014. godine.

Objavila je više radova na konferencijama, nacionalnog i međunarodnog značaja.
Koautor priručnika za laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi elektronskog poslovanja, Elektronska trgovina,  Elektronsko bankarstvo i Veb dizajn.

Od 2012. godine sekretar SP Elektronsko poslovanje, a od 2017. godine sekretar SP Informacioni sistemi.

Reference

BEng Nada Staletić slika

BEng Nada Staletić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 16:00 - 17:00
  • Petak: 14:00 - 17:00
Predmeti