Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Регулатива у е-пословању Шифра: 170411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Не постоје никакви предуслови за слушање овог предмета.
Циљ: Усвајање теоријског знања из области регулативе у електронском пословању са посебним освртом на званична законска и подзаконска акта и стратегије развоја у овој области у Републици Србији.
Исход: • Оспособљавање за примену правне регулативе повезане са е- пословањем. • Практично оспособљавање за креирање различитих електронских докумената (електронски уговори, електронска документа у процесу електронског плаћања.,...). • Учење о заштити ауторских права и заштити података о клијенту.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам информационог (дигиталног) друштва. Регулатива у контексту дигитализације свих аспеката друштва.
 2. ЕУ стратегија развоја, Дигитална агенда. Визија. Приоритетне активности у процесу унапређења информационог друштва.
 3. Дигитална агенда у Србији. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.
 4. Стратегија развоја е- комуникација у Републици Србији до 2020. године. РФС (радио-фреквенцијски спектар) регулатива.
 5. Релевантна међународна регулаторна тела. Међународна унија за телекомуникације, ИТУ-Т. Основни задаци и организациона структура.
 6. Електронски документ. Израда електронског документа. Оригинал и копија. Пуноважност и доказна снага.
 7. Технологија временског жига. Закон о електронском документу.
 8. Колоквијум 1.
 9. Безбедност електронске трансакције. Електронски потпис. Дигитални сертификат. ПКИ инфраструктура.
 10. Закон о електронском потпису.
 11. е- трговина Обавеза информисања, комерцијална порука. Уговори у електронском облику. Одговорност пружаоца услуга.
 12. Високо-технолошки (сајбер) криминал. Традиционална кривична дела у сајбер простору.
 13. Кривична дела која не могу да егзистирају изван сајбер простора.
 14. Рачунарска кривична дела у Кривичном закону Републике Србије.
 15. Колоквијум 2.
Практична настава:
Литература
 1. Интерна документа на сајту предмета - Презентације са предавања (пдф формат).
 2. Копије званичних докумената (стратегије и закони републике Србије) који се обрађују током предавања.
 3. Додатни материјали, нуде додатне информације о темама које се обрађују током предавања (нису уврштени у испит).
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (7)

Ispitna pitanja

др Бранимир Тренкић, 18.05.2018., 0.06 MB

Lekcija1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija3a

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija3b

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (5)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00