Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електронска трговина Шифра: 170417 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Усвајање концепата електронске трговине. Оспособљавање студената за избор методологије, постављање општих и извршних циљева и практичну реализују е-трговине.
Исход: Оспособљеност за израду комплетних решења електронске трговине коришћењем open-source софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе е-трговине
 2. Управљање садржајем
 3. Избор модела приходовања. Избор система плаћања
 4. Избор пословног модела
 5. Избор решења за е-трговину
 6. Процедуре за успешну е-трговину
 7. Постављање е-трговине коришћењем open-source софтверa
 8. Дефинисање процедура за постављање е-трговине
 9. Развој website-а за е-трговину
 10. Хардвер и софтвер за е-трговину
 11. Маркетинг у електронској трговини
 12. Сигурносни аспекти е-трговине
 13. Платни системи у е-трговини
 14. Мобилни системи за е-трговину
Практична настава:
 1. Израда општих и извршних циљева и за постављање е-трговине. Израда електронске продавнице.
Литература
 1. С. Штрбац-Савић, А. Симовић, Н. Сталетић, Д. Чоко, Приручник за вежбе из предмета: Електронска трговина, ВИШЕР, Боград, 2016. треће издање
 2. М. Милосављевић, В. Мишковић, Електронска трговина, Универзитет Сингидунум, 2011.
 3. G. P. Schneider, Electronic Commerce, Course Technology, USA, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
15
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00