Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Веб дизајн Шифра: 171007 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Студенти стичу теоријска и практична знања из области пројектовања,израде и публиковања веб сајта.
Исход: Студенти се оспособљавају за израду, публиковање и одржавање комерцијалних веб сајтова.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Садржај, технологија, визуелни елементи и економичност у веб дизајну.
 2. Елементи доброг дизајна. Сличности и разлике између веб дизајна и дизајна периодичних публикација и електронских медија. Трошкови израде и публиковања.
 3. Поступак дизајнирања веб локације. Storyboard.
 4. Израда и провера прототипа на позадинском веб серверу. Публиковање сајта.
 5. Конвенције на Вебу; статичке и динамичке web локације.
 6. Веб странe и њихова организација: уводне стране; матична страна; интерактивне стране; описне стране; стране оптимизоване за штампу; ТЛБ стране; стране сирочићи; стране са изјавама о ауторским правима.
 7. Навигациони систем. Примарни и секундарни навигациони систем.
 8. Bookmark-овање страница са текстом. Линкови. Иконице и мапиранеслике. Google алати.
 9. Ознака стране. Мерач дубине. Графички оријентири.
 10. SEO оптимизација. Локални претраживач и мапа сајта.
 11. Текст - основно изражајно средство: системски фонтови и фонтови са Интернета.
 12. Мултимедијално окружење: Боје и њихово значење; битмапиране и векторске слике подржане на Вебу; логотип; избор компанијске боје; компанијски фонт.
 13. Анимација и звук. Дигитални мултимедијални формати подржани на Вебу.
 14. CMS web системи.WordPress.Drupal, Joomla.
 15. Избор домена. Хостинг сервис. Испорука и одржавање web локације.
Практична настава:
 1. Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на LAN и на Интернет. Израда сајта коришћењем апликација DreamWeaver , Photoshop i CorelDraw.
Литература
 1. T. Powell, WEB DIZAJN, комплетанприручник, Микрокњига, Београд, 2002.
 2. С. Штрбац-Савић, Н.Сталетић, Б. Меанџија, Веб дизајн - Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2019.
 3. C.Eccher, Professional Web Design, Third Edition, Cengage Learning, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00