Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Саша Ђелевић

Образовање

 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, []

Биографија

Постдипломске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду завршио је са средњом оценом 10. Објавио је 2 рада у референтним часописима од националног значаја, 6 радова је прихваћено и објављено на међународним конференцијама, 10 радова је објавио на најважнијим националним конференцијама, 10 туторијалних курсева је одржао на конференцијама и у научним институтима у земљи и региону. Широко образован и инспиративан предавач, који је методе рада и начине преношења знања усавршавао у земљи и у иностранству.

Током професионалне каријере покренуо је, водио и реализовао пројекте Дигитална платформа за сателитску телевизију, Национална мрежа за примарну дистрибуцију ТВ и радио сигнала, Платформа за реализацију IPTV сервиса, Видеоконференцијска / Telepresence мрежа. Поседује сертификат Међународне уније за телекомуникације (ITU - International Telecommunication Union) за планирање мрежа дигиталне земаљске телевизије.

Посебне области његовог интересовања и истраживања су музичка акустика, дистрибуирани интерактивни мултимедијални системи, технологија и историја филма, фотографије и телевизије, дигитална фабрикација и 3D штампа, као и примена STEAM образовне методологије, како би се студенти оспособили за логичко и критичко размишљање и коришћење мултидисциплинарног приступа у решавању реалних проблема.

Референце

Научни рад на међународној конференцији

 1. Information Security in Telepresence Videoconferencing Systems, 1st International SCI Symposium on Information Security and Application of Information-Communication Technology, Belgrade, 2009, pp. 81- 90

 2. Exploring Telepresence: From Star Trek Reality to Effective Lifelike Visual Collaboration Technology, The 3rd SouthEastern Europe Broadband Conference and Expo 2008, Sava Center, Belgrade, June 24th-26th, 2008

 3. DVB Contribution and Distribution Network Platform, The 2nd SouthEastern Europe Broadband Conference and Expo 2007, Belgrade, April 2007

 4. Speech and Video Compression in Multimedia Videoconferencing for GSTN, ISDN, and IsoEthernet LAN Communication Networks, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 1997

 5. A MS- Windows Software Tool for Multimedia E-mail in Local Area Networks, 6th IEE International Conference on Image Processing and its Aplications IPA97, Volume I, No. 443, Trinity College, Dublin, Ireland, July 1997, pp. 101-105

 6. Multimedia in Architecture: Some Issues and Challenges, Proceedings of International Conference on Architecture and Urbanism at the Turn of the III Millennium, Vol. 2, Belgrade, November 1996, pp. 101-105

Научни рад у домаћем часопису

 1. Vodič kroz telepresence videokonferencijske sisteme, INFO M, ISSN 1451-4397, vol. 27/2008, Beograd, septembar 2008., str. 11-16

 2. Dizajn distribuiranih interaktivnih multimedijalnih sistema, INFO Science, YU ISSN 0353-7773, vol. 5, br. 6, Beograd, novembar-decembar 1997., str. 32-37

мр Саша Ђелевић

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: sasa.djelevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Среда: 10-12
 • Четвртак: 12-14
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00