Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Saša Đelević

Obrazovanje

 • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, []

Biografija

Postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je sa srednjom ocenom 10. Objavio je 2 rada u referentnim časopisima od nacionalnog značaja, 6 radova je prihvaćeno i objavljeno na međunarodnim konferencijama, 10 radova je objavio na najvažnijim nacionalnim konferencijama, 10 tutorijalnih kurseva je održao na konferencijama i u naučnim institutima u zemlji i regionu. Široko obrazovan i inspirativan predavač, koji je metode rada i načine prenošenja znanja usavršavao u zemlji i u inostranstvu.

Tokom profesionalne karijere pokrenuo je, vodio i realizovao projekte Digitalna platforma za satelitsku televiziju, Nacionalna mreža za primarnu distribuciju TV i radio signala, Platforma za realizaciju IPTV servisa, Videokonferencijska / Telepresence mreža. Poseduje sertifikat Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU - International Telecommunication Union) za planiranje mreža digitalne zemaljske televizije.

Posebne oblasti njegovog interesovanja i istraživanja su muzička akustika, distribuirani interaktivni multimedijalni sistemi, tehnologija i istorija filma, fotografije i televizije, digitalna fabrikacija i 3D štampa, kao i primena STEAM obrazovne metodologije, kako bi se studenti osposobili za logičko i kritičko razmišljanje i korišćenje multidisciplinarnog pristupa u rešavanju realnih problema.

Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Information Security in Telepresence Videoconferencing Systems, 1st International SCI Symposium on Information Security and Application of Information-Communication Technology, Belgrade, 2009, pp. 81- 90

 2. Exploring Telepresence: From Star Trek Reality to Effective Lifelike Visual Collaboration Technology, The 3rd SouthEastern Europe Broadband Conference and Expo 2008, Sava Center, Belgrade, June 24th-26th, 2008

 3. DVB Contribution and Distribution Network Platform, The 2nd SouthEastern Europe Broadband Conference and Expo 2007, Belgrade, April 2007

 4. Speech and Video Compression in Multimedia Videoconferencing for GSTN, ISDN, and IsoEthernet LAN Communication Networks, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 1997

 5. A MS- Windows Software Tool for Multimedia E-mail in Local Area Networks, 6th IEE International Conference on Image Processing and its Aplications IPA97, Volume I, No. 443, Trinity College, Dublin, Ireland, July 1997, pp. 101-105

 6. Multimedia in Architecture: Some Issues and Challenges, Proceedings of International Conference on Architecture and Urbanism at the Turn of the III Millennium, Vol. 2, Belgrade, November 1996, pp. 101-105

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Vodič kroz telepresence videokonferencijske sisteme, INFO M, ISSN 1451-4397, vol. 27/2008, Beograd, septembar 2008., str. 11-16

 2. Dizajn distribuiranih interaktivnih multimedijalnih sistema, INFO Science, YU ISSN 0353-7773, vol. 5, br. 6, Beograd, novembar-decembar 1997., str. 32-37

MSc Saša Đelević

Kabinet: 512

Elektronska pošta: sasa.djelevic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 12-14
 • Sreda: 11-13
Predmeti