Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Камера Шифра: 160117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање са видео и филмским технологијама и техникама снимања електронске-дигиталне слике.
Исход: Студент ће бити оспособљен за писмено компоновање, експонирање и снимање видео слике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Ретинална перзистенција, покретна слика, дефиниција појма сниматељ.
 2. Управљање студијском ТВ камером, снимајућа зум оптика, конструкција објектива, ракурси, покрети камере и филмски планови.
 3. Филмски и видео материјал, сензор, резолуција и оштрина, употреба објектива.
 4. Инструменти експонометрије и колориметрије, тачкасто мерење експозиције и контрола тоналног распона.
 5. Филмски планови и кинематографска композиција, кадрирање, покрети камером и тајминг.
 6. Обрада дигиталне слике, корекција бојеног и тоналног распона, монтажа и ефекти.
 7. Осветљавање, светлосни снопови, светлосне конструкције и светлосни односи.
 8. Студијско осветљавање - тема: спикер и модел.
 9. Студијско осветљавање - тема: телевизијски студио и емисија.
 10. Студијско осветљавање - тема: акција и филмске светлосне атмосфере.
 11. Студијско осветљавање - тема: музички спот.
 12. Документарни филм и документаристичко снимање.
 13. Снимање у специјалним условима: у ваздуху, под водом, у поларним и пустињским условима.
 14. Специјални филмски и видео ефекти.
Практична настава:
 1. Упознавање и руковање студијским камерама, уређајима и прибором.
 2. Екстеријер: руковање камером и снимање задате теме.
 3. Лабораторија: програм за трансфер и монтажу видеа.
 4. Студио: симулација командног телевизијског сниматељског рада.
 5. Лабораторија: основна монтажа реализованог материјала.
 6. Студио: кадрирање, покрети, ракурси и планови.
 7. Студио: експонометрија, контрола тоналног распона и композиција задате теме.
 8. Лабораторија: контрола бојеног и тоналног распона, колор корекција и тонирање.
 9. Студио: кадрирање и снимање радног процеса са задатом светлосном атмосфером.
 10. Студио: осветљавање и кадрирање телевизијске емисије.
 11. Студио: осветљавање и снимање музичког спота - синхроно са више камера.
 12. Студио: осветљавање и снимање музичког спота - аранжирано, филмско, са једном камером.
 13. Екстеријер: снимање музичког спота са документарним концептом.
 14. Лабораторија: монтажа и обрада музичког спота.
 15. Лабораторија: финализација и примопредаја радова
Литература
 1. А.Кајевић, Мултимедијска продукција-уџбеник, Вишер 2015.
 2. J.Jackman, Lighting for Digital Video and Television, Focal, 2010.
 3. Bill Haselnikof ARRI Lighting Handbook., Arriflex, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
25
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
25
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00