Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Компјутерска анимација Шифра: 161407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Услов: Нема, али се препоручује претходно одслушан предмет Основи анимације.
Циљ: Савладавање основних знања из области 3D, текстурисања, рендеровања и анимације.
Исход: Савладавање креирања текстурисаних 3D модела, поставка и рендер сцене, основе анимације.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод, појмови, терминологија, технологија. Интерфејс Maya 3D програма.
 2. Полигонално моделовање.
 3. Shader-и и атрибути.
 4. UVмапирање.
 5. Израда текстура.
 6. Кинематографско светло.
 7. Камере.
 8. Рендеровање, Mental Ray.
 9. Идеја, синопсис, сценарио, сториборд. Припрема за пројекат.
 10. Технологије компјутерске анимације, терминологија. Покрет, тајминг, key frame анимација.
 11. Терминологија – екстреми, фазе, оса акције, линија акције... Graph editor.
 12. Анимација по путањи. Креирање хијерархије.
 13. Контроле за анимацију објеката, деформери.
 14. Карактер објеката, примена принципа анимације. Двоножни карактери, анатомија, дизајн, анимација.
 15. Изражавање карактера помоћу анимације.
Практична настава:
 1. Maya 3D интерејс. Врсте геометрије, алатке за моделовање.
 2. Полигонално моделовање.
 3. Креирање различитих материјала и подешавање њихових атрибута.
 4. UVмапирање, извожење у Photoshop, подешавања.
 5. Израда стилизованих и реалистичних текстура.
 6. 3D светла, атрибути, подешавања.
 7. 3D камере, врсте, атрибути, анимација.
 8. Основне алатке за анимацију у Maya 3D.
 9. Хијерархија и анимирање објеката унутар група. Graph editor.
 10. Анимација по путањи. Креирање хијерархије.
 11. Креирање контрола за анимацију објеката, деформери, constrain везе.
 12. Карактерна анимација. - скок двоножног карактера
 13. Карактерна анимација. - циклус хода.
 14. Изрази лица, Blend shapes. Анимирање говора..
Литература
 1. Б. Довниковић, Мала школа цртаног филма, Загреб, 1983.
 2. R. Williams, The Animator`s suvirval kit, Faber and Faber, New York, 1995.
 3. Polygonal modeling, Alias Systems, 2004.
 4. J. Birn, Digital Lighting And Rendering, New Riders, USA, 2000.
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Студијски и истраживачки рад:
Остали часови:
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
активности у току предавања
10
практична настава
10
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
Практични испит
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099