Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Љубица Михић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Математички факултет, [2004 - 2009]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Математички факултет, [2009 - 2010]
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Математички факултет, [2010 - 2017]

Биографија

Љубица Михић је рођена 1985. год. Завршила је Шабачку гимназију. Носилац је Вукове дипломе и неких признања са такмичења из математике и физике. Током студија била је стипендиста Министарства просвете и DAAD-а. Школску 2009/10. је провела на Техничком универзитету у Минхену (TUM) на истраживачкој пракси, бавећи се имплементацијом мултигрид методе у Matlab-у.

Учествовала је на пројекту Министарства просвете „Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама”. Докторске студије на Математичком факултету у Београду, смер Примењена математика (Нумеричка математика и оптимизација) завршила је 2017. године.

Школску 2019/20. годину је провела на American University of the Middle East (AUM)  у Кувајту на позицији Assistant professor. 

Запослена је и на Факултету за информационе технологије и инжењерств (FITI) у звању ванредног професора.

Од 2010. године ангажована је на извођењу наставе из класичних области математике, вероватноће, статистике, разних облика анализе података, као и израде задатака применом математичких софтвера  (Matlab, Mathematica, Wolfram Alpha).

Референце

Научни рад у међународном часопису

  • D. R. Jandrlić , Ð. M. Krtinić, Lj. V. Mihić, A. V. Pejčev, M. M. Spalević: ”ERROR BOUNDS FOR GAUSSIAN QUADRATURE FORMULAE WITH LEGENDRE WEIGHT FUNCTION FOR ANALYTIC INTEGRANDS” Electronic Transactions on Numerical Analysis. Volume 55, pp. 424–437, 2022. IF(2020)=0.959, Mathematics Applied, https://etna.math.kent.edu/volumes/2021-2030/vol55/abstract.php?vol=55&pages=424-437
  • Ramon Orive, Aleksandar V. Pejčev, Miodrag M. Spalević, Ljubica Mihić: “On the Gauss-Kronrod quadrature formula for a modified weight function of Chebyshev type”, Numerical Algorithms 2022. IF(2020)=3,041, Mathematics Applied 91, pages 1855–1877 (2022) https://doi.org/10.1007/s11075-022-01325-8
  • A.V. Pejčev, Lj. V. Mihić: “ERRORS OF GAUSS-RADAU AND GAUSS-LOBATTO QUADRATURES WITH DOUBLE END POINT”, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 13, pp 463-477, 2019. IF(2019)=1.5, Mathematics, DOI:10.2298/AADM180408011P
  • Mihič Ljubica, Pejčev Aleksandar, Spalević Miodrag: “Error Estimation of Turan Formulas with Gori-Micchelli and Generaliyed Chebzshev Weight Functions”, FILOMAT (2018) vol. 32, br. 20 str. 6927-6936.
  • Mihić Ljubica: "The remainder term of Gauss-Radau quadrature rule with single and double end point", Publications de l'Institut Mathematique 2017.  Volume 102, Issue 116, Pages: 73-83, https://doi.org/10.2298/PIM161115002M
  • Mihič Ljubica, Pejčev Aleksandar, Spalević Miodrag: “Error Bounds for Gauss-Lobatto Quadrature Formula with Multiple End Points with Chebyshev Weight Function of the Third and the Fourth Kind“, FILOMAT (2016) vol. 30, br. 1 str. 231-239.

Књига

 1. ТОДОРОВ, МИХИЋ, „КОМБИНАТОРИКA, ВЕРОВАТНОЋA И СТАТИСТИКA СА ПРИМЕНОМ У СОФТВЕРСКИМ ПАКЕТИМА“, врста грађе-уџбеник, Издање - 1. изд., Издање и производња – Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство- ФИТИ, 2023, ISBN - 978-86-81400-83-8


др Љубица Михић слика

др Љубица Михић

Kабинет: 504

Eлектронска пошта: ljubica.mihic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 10-12h
 • Среда: 10-12h
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00