Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интеграција софтверских технологија Шифра: 151407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Предзнање објектног програмирања као и основе Интернет технологија.
Циљ: Обучити студенте техникама интеграције софтверских технологија.
Исход: Студенти су научени да, користећи нове развојне алате, пишу и пројектују апликације које користе различите програмске платформе и оперативне системе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Концепти React-a.
 2. JSX. Условни искази, фрагменти и креирање компонената.
 3. JS пројекти. Алати: npm, npx и IDE za израда React пројеката.
 4. ReactJs. Интерполација. Стилизација компонената.
 5. ReactJs. Рад са удицама. Стање компоненте и реактивност.
 6. ReactJs. Заједничка стања. Контекст података.
 7. ReactJs. Употреба редуктора, рутера, оптимизатора меморије.
 8. NodeJs. Увод и асинхрони концепти.
 9. NodeJs. Израда модула и пакета. Рад са npm репозиторијумом.
 10. NodeJs. HTTP и express модул.
 11. Основе XML-а.
 12. Валидација XML података: DTD и XML шеме.
 13. Технике верзионирања. Основе Git-a.
 14. Рад у мрежном окружењу, тимски рад и решавање конфиликата.
Практична настава:
 1. Практична примена JavaScript-a уз употребу React-a i NodeJS-a.
Литература
 1. Z. Ćirović, Ingegracija softverskih tehnologija, VISER, 2020.
 2. L. Lemay, R. Colburn, J. Kyrnin, HTML5, CSS3 i JavaScript za razvoj web strana, Kompjuter biblioteka, 2016.
 3. J. Lowy, M. Montgomery, Programming WCF Services, 4th Edition, O'Reilly Media 2015.
 4. J. Webber, S. Parastatidis, I. Robinson, REST in Practice, O'Reilly Media, 2010.
 5. W.S.Means, E.R.Harold, XML za programere, Mikro knjiga, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (2)

II пројекат

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

I пројекат

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00