Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Немања Мачек

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет Сингидунум, Факултет за информатику и рачунарство, Напредни системи заштите [2009-2013]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Новом Саду, Информатика [2003-2006]

Биографија

Рођен 16. децембра 1975. године у Зајечару. Основну школу и гимназију "Бора Станковић" завршио је у Бору. Дипломирао је 2003 и 2006. године на Вишој eлектротехничкој школи у Београду и Универзитету у Новом саду, респективно. Докторску дисертацију под називом "Једна класа адаптивних система за детекцију упада у рачунарске мреже" одбранио је 18.12.2013., на Факултету за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум у Београду, на студијском програму Напредни системи заштите, ментор проф. др Милан Милосављевић. У наставничка звања доцента и предавача струковних студија изабран је јуна месеца 2016. године на Факултету за инжењерски менаџмент Универзитета Унион, Београд и септембра месеца 2016. године на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, респективно. Тренутно је запослен као предавач на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду и као консултант за информациону сигурност у компанији SECIT Security Consulting. Као доцент држи наставу на факултету за компјутерске науке, Универзитет Мегатренд. Рецензент је у неколико часописа категорија М22 и М23. Научно-истраживачки рад обухвата теоријско-информациони приступ развоју заштитних механизама и анализу рањивости истих, примену машинског учења и вештачке интелигенције у пројектовању заштитних механизама, системе за детекцију упада у рачунарске мреже и детекцију аномалија, биометријске и крипто-биометријске системе.

Одабране библиографске јединице (радови oбјављени у часописима):

 • M. Saračević, S. Adamović, V. Miškovic, N. Maček, M. Šarac (2019): "A novel approach to steganography based on the properties of Catalan numbers and Dyck words". Future Generation Computer Systems, Vol 100, pp.  186-197.
 • N. Maček, S. Adamović, M. Milosavljević, M. Jovanović, M. Gnjatović, B. Trenkić (2019): "Mobile Banking Authentication Based on Cryptographically Secured Iris Biometrics". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16, No. 1, pp. 45-62.
 • G. Dimić, D. Rančić, N. Maček, P. Spalević, V. Drasute (2019): "Improving the Prediction Accuracy in Blended Learning Environment using Synthetic Minority Oversampling Technique". Information Discovery and Delivery, Emeraldinsight earlycite.
 • B. Predić, G. Dimić, D. Rančić, P. Štrbac, N. Maček, P. Spalević (2018): "Improving final grade prediction accuracy in blended learning environment using voting ensembles". Computer Applications in Engineering Education, Vol 6, Issue 6, pp. 2294-2306.
 • G. Dimić, B. Predić, D. Rančić, V. Petrović, N. Maček, P. Spalević (2018): "Association analysis of moodle e-Tests in blended learning educational environment". Computer Applications in Engineering Education, Vol 26, Issue 3, pp. 417-430.
 • K. Lalović, N. Maček, M. Milosavljević, M. Veinović, I. Franc, J. Lalović, I. Tot (2016): "Biometric Verification of Maternity and Identity Switch Prevention in Maternity Wards". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 13, No. 5, pp. 65-81.
 • N. Maček, B. Đorđević, J. Gavrilović, K. Lalović (2015): "An Approach to Robust Biometric Key Generation System Design". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No. 8, pp. 43-60.
 • B. Đorđević, N. Maček, V. Timčenko (2015): "Performance Issues in Cloud Computing: KVM Hypervisor’s Cache Modes Evaluation". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No. 4, pp. 147-165.
 • K. Lalović, M. Milosavljević, I. Tot, N. Maček (2015): "Device for Biometric Verification of Maternity". Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 12, No. 3, pp. 293-302.
 • S. Abuguba, M. Milosavljević, N. Maček (2015): "An Efficient Approach to Generating Cryptographic Keys from Face and Iris Biometrics Fused at the Feature Level". International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 15, No. 6, pp. 6-11.
 • N. Maček, B. Đorđević, V. Timčenko, M. Bojović, M. Milosavljević (2014): "Improving Intrusion Detection with Adaptive Support Vector Machines". Elektronika ir elektrotechnika, Vol. 20, No. 7, pp. 57-60.
 • N. Maček, M. Milosavljević (2014): "Reducing U2R and R2L Category False Negative Rates with Support Vector Machines". Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 175-188. 

Одабране библиографске јединице (радови штампани у зборницима међународних конференција):

 • N. Maček, I. Franc, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, A. Aleksić (2018): "Biometric Cryptosystems – Approaches to Biometric Key-binding and Key-generation". In Proc. of the 10th Int. Con. on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.
 • Nemanja Maček, Igor Franc, Milan Gnjatović, Branimir Trenkić, Zlatogor Minchev (2018): "Security Evaluation of Cancelable Biometrics". In Proc. of the 10th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.
 • N. Maček, I. Franc, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, A. Aleksić (2018): "Can Support Vectors Detect Exploits?" In Proc. of the 10th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.
 • M. Gnjatović, J. Tasevski, B. Borovac, N. Maček (2018): "An Entropy-Based Approach to Automatic Detection of Critical Changes in Human-Machine Interaction". In Proc. of the 9th IEEE Int. Conf. on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Budapest, Hungary, pp. 175-178.
 • P. Barca, B. Vujanić, N. Maček (2018): "Monitoring and Predicting Linux Server Performance With Linear Regression". In Sinteza 2018 Int. Conf. on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 68-73.
 • N. Maček, M. Milosavljević, I. Franc, M. Bogdanoski, M. Gnjatović, B. Trenkić (2017): "Secure Modular Authentication Systems Based on Conventional XOR Biometrics". In Proc. of the 9th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 27-32.
 • N. Maček, M. Milosavljević, I. Franc, Z. Minchev, M. Gnjatović, B. Trenkić (2017): "Secure Mobile Banking Biometric Authentication". In Proc. of the 9th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 41-43.
 • M. Gnjatović, N. Maček, Z. Minchev (2017): "Methodological Pitfalls of Automatic Speech Recognition". In Proc. of the 9th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 54-57.
 • I. Franc, N. Maček, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, D. Đokić (2017): "Securing Machine Learning Classifiers with Input Hashing Re-Weight Strategy". In Proc. of the 9th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 82-85.
 • S. Savić, M. Gnjatović, D. Mišković, J. Tasevski, N. Maček (2017): "Cognitively-Inspired Symbolic Framework for Knowledge Representation". In Proc. of the 8th IEEE Int. Conf. on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017), Debrecen, Hungary, September 11-14, 2017, pp. 315-320.
 • M. Gnjatović, D. Mišković, S. Savić, B. Borovac, N. Maček, B. Trenkić (2017): "A Novel Modular Architecture for Conversational Robotic Agents". In Proc. of the 4th Int. Conf. on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017, pp. ROI2.4.1-4.
 • B. Vujanić, N. Maček, S. Adamović (2017): "An Implementation of Ransomware Malicious Software in Python". In Sinteza 2017 Int. Conf. on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 19-24.
 • N. Maček, I. Franc, M. Bogdanoski, A. Mirković (2016): "Multimodal Biometric Authentication in IoT: Single Camera Case Study". In Proc. of the 8th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 33-37.
 • I. Franc, N. Maček, M. Bogdanoski, A. Mirković, D. Đokić (2016): "Detecting Malicious Anomalies in IoT: Ensemble Learners and Incomplete Datasets". In Proc. of the 8th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 44-49.
 • N. Maček, P. Štrbac, D. Čoko, I. Franc, M. Bogdanoski (2016): "Android Forensic and Anti-Forensic Technicques – a Survey". In Proc. of the 8th Int. Conf. on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 82-87.
 • B. Đorđević, V. Timčenko, N. Maček (2014): "Issues in Cloud Computing: Performance Evaluation of Type-1 Hypervisors". In proc. of the 18th Int. Conf. ELECTRONICS 2014, June 16-18, Palanga, Lithuania, pp. 55-58. 

Објављени радови и уџбеници

др Немања Мачек слика

др Немања Мачек

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: nemanja.macek@viser.edu.rs

Консултације
 • Четвртак: по договору путем е-поште
 • Петак: по договору путем е-поште
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099