Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Програмирање апликација за мобилне уређаје Шифра: 230711 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Упознавање са основама програмирања на мобилним уређајима и оспособљавање студената да пројектују и пишу употребљиве aпликације за iPhone мобилне уређаје.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију сложене програме на језику Објектни C. Такође, биће оспособљени за самостално усавршавање у овој области уз могућност писања комерцијалних апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Упознавање са развојним окружењем.
 2. Java.
 3. Управљање меморијом и делегирање.
 4. View контролери.
 5. UITableView и UITableView контролер.
 6. UINavigation контролер.
 7. Коришћење контрола.
 8. Препознавање покрета.
 9. Снимање и архивирање података.
 10. Рад са анимацијама.
 11. Аудио и видео.
 12. Коришћење Веб сервиса.
 13. Рад са базом података SQLite.
 14. Вишенитно програмирање.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Stephen Kochan, Programming in Objective-C 2.0, Addison-Wesley 2009.
 2. Chris Apers and Daniel Paterson, Beginning iPhone and iPad Web Apps: Scripting with HTML5, CSS3, and JavaScript, Аpress, 2010.
 3. Joe Conway and Aaron Hillegass, iPhone Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Big Nerd Ranch Guides, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099