Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија

На студијски програм специјалистичких студија Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Професионални статус након завршених специјалистичких студија:

Циљ студијског програма Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија (МДТВ) је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија у области мултимедијалних технологија и дигиталне телевизије.

Циљеви специјалистичких студија Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија:

 • да дипломираним студентима основних академских и струковних студија развије креативне способности и оспособи овладавање специфичним практичним вештинама из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • интегрише основна техничка, рачунарска информациона и уметничка знања у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • да студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • да оспособи за послове у привреди и друштвеном сектору;
 • формира струковног инжењера - специјалисту, који ће моћи да примени и прати врхунске технологије са којима се данас ради у области мултимедија и дигиталне телевизије;
 • да развије критичко и самокритичко мишљење у приступу и анализи медија, како сопствених могућности тако и конкуренције у циљу успешног обављања посла;
 • да изгради свест о професионалној етици у медијском пословању у циљу дугорочног успеха.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање проблема мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • развијање способности учења током читавог радног века;
 • ефикасну мултимедијалну комуникацију;
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Стечени стручни назив

Након завршених специјалистичких студија студенти стичу звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Ивана Милошевић слика

др Ивана Милошевић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Немања Јанковић

спец. струк. инж. Немања Јанковић

Kабинет: АВТ студио

Eлектронска пошта: nemanja.jankovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
260111 Аудио продукција 8 изборни 1
260411 Интерактивне мултимедије 8 изборни 1
220111 Маркетинг истраживања 8 изборни 1
260117 Регулатива у емитовању 8 изборни 1
260311 ХД и 3Д телевизија 8 изборни 1
260217 Емитовање дигиталних сигнала 8 изборни 2
190407 Интернет телефонија и телевизија 8 изборни 2
260611 Мултимедијална постпродукција 8 изборни 2
260511 Примењена акустика 8 изборни 2
ЗР Специјалистички рад 12 изборни 2
260211 Телевизијска продукција 8 изборни 2
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099