Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија

На студијски програм специјалистичких студија Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности, студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија (МДТВ) је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија у области мултимедијалних технологија и дигиталне телевизије.

Циљеви специјалистичких студија Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија:

 • да дипломираним студентима основних академских и струковних студија развије креативне способности и оспособи овладавање специфичним практичним вештинама из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • интегрише основна техничка, рачунарска информациона и уметничка знања у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • да студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • да оспособи за послове у привреди и друштвеном сектору;
 • формира струковног инжењера - специјалисту, који ће моћи да примени и прати врхунске технологије са којима се данас ради у области мултимедија и дигиталне телевизије;
 • да развије критичко и самокритичко мишљење у приступу и анализи медија, како сопствених могућности тако и конкуренције у циљу успешног обављања посла;
 • да изгради свест о професионалној етици у медијском пословању у циљу дугорочног успеха.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање проблема мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалне технологије и дигиталне телевизије;
 • развијање способности учења током читавог радног века;
 • ефикасну мултимедијалну комуникацију;
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Ивана Милошевић слика

др Ивана Милошевић

Kабинет: 003

Eлектронска пошта: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 12:00 - 14:00
 • Четвртак: 12:00 - 14:00

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Немања Јанковић

спец. струк. инж. Немања Јанковић

Kабинет: АВТ студио

Eлектронска пошта: nemanja.jankovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 14:00-15:00
 • Среда: 09:30-10:30
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
260111 Аудио продукција изборни 8
260411 Интерактивне мултимедије изборни 8
220111 Маркетинг истраживања изборни 8
260117 Регулатива у емитовању изборни 8
260311 ХД и 3Д телевизија изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
260217 Емитовање дигиталних сигнала изборни 8
190407 Интернет телефонија и телевизија изборни 8
260611 Мултимедијална постпродукција изборни 8
260511 Примењена акустика изборни 8
260211 Телевизијска продукција изборни 8
ЗР Специјалистички рад изборни 12
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00