Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијална постпродукција Шифра: 260611 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Упознавање са програмима за обраду звука, видеа, слике, анимације и специјалних ефеката и њихово коришћење у изражавању креативности
Исход: Креирање мултимедијалних кратких форми са ефектима (видео спотовa, кратки филмови, рекламе) високих естетских и професионалних стандарда из домена аудио-визуелних уметности
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Апстрактна форма и наратив у видеу. Фазе израде од идеје до књиге снимања.
 2. Специфичности кратких видео форми – уметнички видео рад, џингл, реклама...
 3. Текст и анимација текста као изражајно средство.
 4. Анимирана графика, врсте и примене
 5. Улога звука у кратким формама.
 6. Црно-бела слика и слика у боји. Боје, теорија и перцепција боја.
 7. Аимирани cпецијални ефекти у оквиру статичних слика.
 8. Истраживање и развој као први корак у реализацији мултимедијалног рада.
 9. Филмски језик и режија кратких форми
 10. Специјални ефекти на видео материјалу. Аналогни и дигитални ефекти.
 11. Индивидуални и тимски рад. Предности и мане
 12. Припреме и организација тимског пројекта – pipeline, редослед, подела задатака, рокови, међузависност рада чланова тима.
 13. Монтажа кратких форми, дужина и смена кадрова.
Практична настава:
 1. Упознавање са програмом Adobe After Effects -интерфејс, основне алатке и атрибути, композиције, анимација.
 2. Лејери и 3D лејери и анимација текста.
 3. Израда анимиране графике. Adjustment лејери.
 4. Креирање звука за анимирану графику
 5. Рад са статичним сликама, исецање, основни филтери, лејери, колор корекција, анимација, паралакса.
 6. Рад са статичним сликама, 3D ефекти.
 7. Снимање и припрема материјала за специјалне ефекте.
 8. Keying, исецање позадине green screen-a и/или blue screen-а из видео материјала.
 9. Уклапање исечеог материјала са статичном сликом као позадином.
 10. 2D ефекти на видео материјалу, анимација цртежа
 11. Камере и camera tracking.
 12. Филтери, деформације, атрибути и ефекти лејера
 13. Укклапање звучних ефеката и музике у видео материјал.
 14. Припрема за рендер, формати, рендеровање.
Литература
 1. Ериџон, Даниел, Граматика филмског језика, Универзитет Уметности, Београд, Студентски културни центар, Београд, 1998.
 2. Krasner, Jon, Motion Graphic Design: Applied Jistory and Aesthetics, Elsevier, Oxford, 2008.
 3. Kim, Gerard, Designing virtual reality Systems: The structured approach, Springer, 2005.
 4. Rush, Michael, New Media in Art, Thames, Hudson, 2005.
 5. Anderson, Stephen P., Seductive interactive design, New Readers Press, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00