Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

ХД и 3Д телевизија Шифра: 260311 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова о слици и телевизијским дигиталним сигналима
Циљ: Упознавањеса принципима, технологијом и уређајима који секористе у ХД и 3Д телевизији
Исход: Оспособљавање за послове инжењера - специјалисте у области дигиталне ХД и 3Дтелевизије
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Системи ХД, УХД и 3Д телевизије у Европи и свету.
 2. Структура ХД, УХД и 3Д телевизијских система.
 3. Формирање СДИ, СДТИ, ХД видео сигнала.
 4. Уређаји различитих формата ХД и 4К: камере, сервери, матрице, разни конвертери, ембедери, деембедери, мултивју системи...., .
 5. Пројектовање и реализација ХД и 4К ТВ система.
 6. Регулатива и телевизијски стандарди за ХД, 4К и 3Д уређаје.
 7. Паралелни и серијски ХД дигитални интерфејси (HDMI, SDI, DVI, ASI).ХДинтерфејси. Оптички и Тандерболт интерфејси за 4К.
 8. Компресија ХД слике путем H.265/HEVC стандарда. Кодирање ХД и 4К сигнала. Енкодери и декодери.
 9. Мултиплексирање ХД сигнала. Дигиталне модулације (OFDM и COFDM).
 10. ДистрибуцијаХДи 4K сигналана различитим платформама DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2, Интернет.
 11. 3Д телевизијски системи. Аутостереоскопија.Тродимензионални доживљај простора.
 12. Стандарди за генерисање и складиштења ХД, УХД и 3Д видео записа.
 13. 3Д продукција.
 14. Видео сервери за ХД, УХД и 3Д. Конверзија 2Д садржаја у 3Д.
 15. Пријемници за ХД, УХД и 3Д ТВ сигнале (LCD, плазма, LED, 3Д екрани и наочари).
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате предавања са реализацијом конкретних задатака у дигиталном ХД ТВ студију Студенти током семестра подељени у групе од 3-5 зависно од пројекта, израђују конкретне мини пројекте у ХД телевизијском студију.
Литература
 1. Д. Марковић „Системи дигиталне телевизије и радија, Академска мисао, Београд, 2014.
 2. M. S. De Alencar, DigitalTelevision system, Cambridge University press, 2009.
 3. H. M. Ozaktas, L. Onural, Three-Dimensional Television, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009.
 4. Т. Vaughan, Principles of 3D video and Blu-ray standard, CyberLink, 2009.
 5. B. Mendiburu, Y. Pupulin and S. Schklair, 3D TV and 3D cinema, Focall Pres, Oxford, 2010
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00