Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аудио продукција Шифра: 260111 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање знања о снимању и продукцији звука у различитим медијима.
Исход: Oспосoбљавање за самостално снимање и продукцију звука за различите медије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Снимање и продукција звука за радио: музички програм, ,маркетинг емисије – џингл, реламе, најавне и одјавне шпице.
 2. Снимање и продукција звука за радио:школски програм, научно образовни програм, контакт емисије, гост у студију.
 3. Снимање и продукција звука за радио: драмски програм.
 4. Снимање и продукција звука за телевизију: музички програм, драмски програм.
 5. Снимање и продукција звука за телевизију: школски програм, научно образовни програм.
 6. Снимање и продукција звука за телевизију: контакт емисије, гост у студију, маркетинг емисије, реламе, најавне и одјавне шпице.
 7. Снимање и продукција звука за играни филм: музика – преузета и компонована, говор – гласови глумаца – АДР и ВО, звучниефекти.
 8. Снимање и продукција звука за анимирани филм: музика – преузета и компонована, говор – гласови глумаца – АДР и ВО, звучниефекти.
 9. Снимање и продукција звука за сценска дела. Продукција звука за говорно позориште.
 10. Снимање и продукција мјузикла: музика – оркестар, хор, солисти, говор- глумци, глас инспицијента, звучниефекти.
 11. Дизајн звука за позориште: израда финалног микса снимљњног говора, музике и звучних ефеката и инкорпорирање у звук у реалном времену док представа траје.
 12. Снимање и продукција музике: симфонијска и камерна музика.
 13. Снимање и продукција музике: хорска музика.
 14. нимање и продукција музике: џез, блуз, рок и поп жанр (музички инструменти појединачно, ритам секција, мелодијска секција, глас – водећи вокал, глас – пратећи вокал).
 15. нимање и продукција народне музике: музички инструменти појединачно, народни оркестар, тамбурашки оркестар, глас – водећи вокал, глас – пратећи вокал.
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања.
Литература
 1. Р. Лазић: Естетика радиофонске режије – штампарија РТС, Београд 2008.
 2. А. Низбет: Снимање и обрада звука – УУ, Београд 1990.
 3. И. Блаха: Драматургија звука у аудио – визуелном делу – Дом културе ’Студентски град, Београд, 2008.
 4. М. Шион: Аудиовизија – Clio, Београд 2007.
 5. Д. Кеј, Џ. Лебрехт: Звук и музика у позоришту – Clio, Београд 2004.
 6. М. Јокић: Дизајн звука у драмским уметностима – Завод за уџбенике, Београд 2008.
 7. С. Крстић, Снимање и продукција звука у електронској форми, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00