Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Биљана Бојичић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет , [2003-2007]
  • Докторске студије: Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Електротехника и рачунарство [2017-]

Биографија

Рођена у Требињу. Дипломирала на Вишој електротехничкој школи, смер: Рачунарска техника. Дипломирала на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину, Универзит у Новом Саду, смер: Дипломирани инжењер информатике. Уписала докторске студије, смер Рачунарство и информатика, на Електронском факултету Универзитета у Нишу. 

У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду ангажована од 2004. године, а од 2011. ради као асистент на предметима: Базе података, Релационе базе података, Увод у објектно програмирање, Интеракција човек-рачунар, Веб дизајн.

Ангажована на предметима: Базе података, Релационе базе података, Увод у објектно програмирање, Интеракција човек-рачунар, Веб дизајн.

Учествовала на изради Приручника за лабораторијске вежбе и збирци задатака из предмета Базе података.

Ангажована на пословима информационог система Школе. 

Референце

дипл. инж. Биљана Бојичић слика

дипл. инж. Биљана Бојичић

Kабинет: 508

Eлектронска пошта: biljana.bojicic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 11.30-12.30
  • Среда: 12.00-13.00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00