Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Biljana Bojičić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet , [2003-2007]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Elektrotehnika i računarstvo [2017-]

Biografija

Rođena u Trebinju. Diplomirala na Višoj elektrotehničkoj školi, smer: Računarska tehnika. Diplomirala na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, Univerzit u Novom Sadu, smer: Diplomirani inženjer informatike. Upisala doktorske studije, smer Računarstvo i informatika, na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. 

U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu angažovana od 2004. godine, a od 2011. radi kao asistent na predmetima: Baze podataka, Relacione baze podataka, Uvod u objektno programiranje, Interakcija čovek-računar, Veb dizajn.

Angažovana na predmetima: Baze podataka, Relacione baze podataka, Uvod u objektno programiranje, Interakcija čovek-računar, Veb dizajn.

Učestvovala na izradi Priručnika za laboratorijske vežbe i zbirci zadataka iz predmeta Baze podataka.

Angažovana na poslovima informacionog sistema Škole. 

Reference

BEng Biljana Bojičić slika

BEng Biljana Bojičić

Kabinet: 508

Elektronska pošta: biljana.bojicic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 14:35-15:35
  • Sreda: 13:10-14:10
Predmeti