Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Специјалистичке студије Нове рачунарске технологије

На студијски програм специјалистичких студија Нове рачунарске технологије неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Студијски програм Нове рачунарске технологије (НРТ) има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену постојећих технологија за умрежавање, програмирање, развој апликација, базе података, Web технологијe и процесорски хардвер.

Циљеви специјалистичких студија Нове рачунарске технологије су да:

 • дипломираним студентима основних академских и струковних студија развије способност прихватања и разумевања сложенијих рачунарско-информационих система и технологија,
 • студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области рачунарских, информационих и комуникационих технологија и система,
 • студентима омогући да развију креативност у раду,
 • студентима пружи могућност да стекну знања која могу применити у:
  производним системима,пројектантским организацијама, јавним, образовним и здравственим институцијама које имају и/или развијају сложена информационо - рачунарска окружења,
 • развијају и усаглашавају постојеће и нове системе са општеприхваћеном добром праксом европских и светских институција.

Специјалистичке студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима информационо комуникационих система са познавањем свих фаза имплементације,
 • идентификовање проблема информационих технологија,
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу,
 • сакупљање, анализу и управљање информацијама,
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти рачунарских, информационих и комуникационих технологија,
 • одржавање корака са текућим развојем савремених рачунарских технологија,
 • развијање способности учења током читавог радног века, ефикасну писмену и усмену комуникацију,
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Стечени стручни назив

Након завршених специјалистичких студија на овом студијском програму студенти стичу звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Ана Милетић

дипл. инж. Ана Милетић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: ana.miletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2014 НПП - 2014
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
191008 Бежични комуникациони системи 8 изборни 1
190608 Веб системи и технологије 8 изборни 1
190708 Примена дигиталних сигнал-процесора 8 изборни 1
190108 Пројектовање информационих система 8 изборни 1
250113 Функционални програмски језици 8 изборни 1
191107 Завршни рад 12 обавезан 2
190408 Интернет телефонија и телевизија 8 изборни 2
190908 Картични системи 8 изборни 2
190808 Перформансе дискова и система датотека 8 изборни 2
190508 Програмирање апликација база података 8 изборни 2
190208 Пројектовање софтвера 8 изборни 2
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099